Αξιολόγηση της διεξαγωγής της εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία εντός των οργανισμών, υπό τις ειδικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί από την πανδημία COVID-19.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)», η ΕΕΑΕ δημοσιεύει το πρακτικό της αξιολόγησηςκαι την απόφαση επικύρωσής του.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, μια απολογιστική έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας για το έτος 2020, είναι διαθέσιμη.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και η ΕΕΑΕ συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική».

Με γνώμονα την ενημέρωση των εργαζομένων που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες αλλά και του κοινού, η ΕΕΑΕ δημοσιεύει τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Προκήρυξη προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)», προκηρύσσεται (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ΕΕΑΕ αναρτά συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών κατά το έτος 2020. 

Our website is protected by DMC Firewall!