Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-06 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», προκηρύσσεται (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της 51ης συνεδρίασης της ολομέλειας της ENSREG, στην οποία συμμετείχε και η ΕΕΑΕ, εκδόθηκε επίσημη δήλωση σχετικά με την ασφάλεια των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών μετά από σκόπιμες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).

Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) για το ζήτημα της ασφάλειας των Ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πυρηνικά ατυχήματα vs καθημερινοί ακτινολογικοί κίνδυνοι. Σολάριουμ, συσκευές απολύμανσης UVC, laser pointers - Προστασία του κοινού», που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ, διοργανώνει η ΕΕΑΕ.

Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστών στα Πυρηνικά WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), εξέδωσε έγγραφο θέσης σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια (ZNPP) στην Ουκρανία.

Με αφορμή ερωτήματα από το κοινό αλλά και μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους Antonov στην περιοχή της Καβάλας, η ΕΕΑΕ ανακοινώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας περιβάλλοντος, στη βόρεια Ελλάδα ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου λειτουργεί τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

Η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί στατιστική ανάλυση της δοσιμετρικής παρακολούθησης των εκτιθέμενων εργαζομένων βάσει  του Εθνικού Αρχείου Δόσεων. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2021.