Η ΕΕΑΕ αναρτά συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2021. 

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).

Oλοκληρωμένη έκθεση που αφορά στον κανονιστικό έλεγχο των οργανισμών που διενεργούν πρακτικές παραγωγής ή διαχείρισης NORM υλικών στην Ελλάδα.

Η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια των εγγράφων που αφορούν στη δεύτερη θεματική αξιολόγηση από ομοτίμους (Topical Peer Review - TPR II) για την «πυροπροστασία σε πυρηνικές εγκαταστάσεις».

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-06 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», προκηρύσσεται (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), οργανώνει για τέταρτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων.

Τροποποιητική διάταξη αναφορικά με την παροχή γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε ιατρικό και μη προσωπικό εντός οργανισμών που πραγματοποιούν ιατρικές εκθέσεις περιλαμβάνει η κυα 323803/2022.

Η οπτική ακτινοβολία βρίσκει εφαρμογή, εκτός από την ιατρική, και στον χώρο της αισθητικής.