Το 2022 έκλεισε με μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΕΕΑΕ. Στις 12 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. 119835 ‐ 12‐12‐2022 για την έγκριση της χρηματοδότησης της πρότασης «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και την αντιμετώπιση ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης», συνολικού προϋπολογισμού 5.672.125,82€.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-11 «Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του σχεδιασμού των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, του συντονισμού και παρακολούθησης των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων της και της παροχής συμβουλευτικού έργου και εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης μέσω των υποδομών της εντός και εκτός αυτής», προκηρύσσεται θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην ΕΕΑΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-07 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων», προκηρύσσεται μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-06 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», προκηρύσσεται (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της 51ης συνεδρίασης της ολομέλειας της ENSREG, στην οποία συμμετείχε και η ΕΕΑΕ, εκδόθηκε επίσημη δήλωση σχετικά με την ασφάλεια των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών μετά από σκόπιμες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) για το ζήτημα της ασφάλειας των Ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πυρηνικά ατυχήματα vs καθημερινοί ακτινολογικοί κίνδυνοι. Σολάριουμ, συσκευές απολύμανσης UVC, laser pointers - Προστασία του κοινού», που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ, διοργανώνει η ΕΕΑΕ.

Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστών στα Πυρηνικά WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), εξέδωσε έγγραφο θέσης σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια (ZNPP) στην Ουκρανία.

Our website is protected by DMC Firewall!