Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) για το ζήτημα της ασφάλειας των Ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης τονίστηκε η κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων συγκεκριμένα του Τσερνόμπιλ, και της Ουκρανίας γενικότερα, η ENSREG προτρέπει τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει αμέσως τις παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να αποκατασταθεί ο έλεγχος της ουκρανικής ρυθμιστικής αρχής SNRIU σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και υλικά εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και οδηγίες ασφάλειας.

Σχετικά με τα αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, που γνωστοποίησε η SNRIU, σημειώνεται ότι ενώ αυτά είναι πιθανό να αποδοθούν σε στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στις εγκαταστάσεις στην τοποθεσία του Τσερνόμπιλ, η ENSREG εξακολουθεί να ανησυχεί πολύ για τους κινδύνους που ενέχει πιθανή ζημιά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ζώνης αποκλεισμού ή στο νέο περίβλημα ασφαλείας που καλύπτει την εγκατάσταση.

Τέλος, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη να περιέλθει και πάλι η διαχείριση της εγκατάστασης στον αδειοδοτημένο οργανισμό και την SNRIU προκειμένου να συνεχιστεί η ασφαλής λειτουργία της. Η ENSREG θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, δεδομένων των ανησυχιών της για την πυρηνική ασφάλεια και τις πιθανές επιπτώσεις στους πληθυσμούς σε ολόκληρη την περιοχή.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομόφωνη δήλωση στα αγγλικά https://bit.ly/33Yx7iT

Συνημμένη θα βρείτε τη δήλωση σε άτυπη μετάφραση στα ελληνικά.

Συνημμένα Αρχεία