Ανακοίνωση για εθνικά έργα (National projects) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).


Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται τα εθνικά έργα (National projects) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη.

Tα εθνικά έργα εστιάζουν στην υποστήριξη αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο, όπου η χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας είναι ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη των εθνικών στόχων ή παρέχει λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.

Οι προτάσεις για την πραγματοποίηση εθνικών έργων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας PCMF εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και αφού προηγουμένως έχουν λάβει την έγκριση της ΕΕΑΕ.

Our website is protected by DMC Firewall!