Συμμετοχή σε προγράμματα

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, αξιοποιώντας Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) και ευκαιρίες συνεργασίας εντός Ευρωπαϊκών επιστημονικών δικτύων. Τα κυριότερα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υλοποίησε η ΕΕΑΕ τα τελευταία χρόνια είναι τα ακόλουθα:

Scientific-Based Exposure and Risk Assessment of Radiofrequency and mm-Wave Systems from children to elderly (5G and Beyond) – SEAWave, 2022-2025

European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD)

Safe Cross – Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS), Interreg-IPA CBC, 2018-2020

Train the trainees – Train the future trainers in radiation protection and nuclear technology, ERASMUS+, 2018-2020

Research capabilities for radiation protection dosimeters (DOSEtrace), EMPIR EURAMET, 2018-2021

Validation and Estimation of Radiation skIn Dose in Interventional Cardiology (VERIDIC), CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research in Europe, 2018-2020

Personal Online DosImetry Using computational Methods (PODIUM), CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research-Horizon 2020, 2018-2020

ENhancinG stAkeholder participation in the GovernancE of radiological risks for improved radiation protection and informed decision-making (ENGAGE)” - CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research- Horizon 2020, 2017-2019

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ), ΕΣΠΑ, 2017-2021

COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs (CONFIDENCE), CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research- Horizon 2020, 2017-2019

Blended learning in radiation protection and radioecology, Erasmus+, 2015-2017

Ακτινοπροστασία και κλινικοί έλεγχοι στις νέες τεχνολογίες διάγνωσης και θεραπείας, ΓΓΕΤ, 2017-2018

European epidemiological study on RAdiation-induced Lens Opacities for interventional Cardiologists - EURALOC, 2014-2017

Πληροφοριακό Σύστημα για τις Ακτινοβολίες-ΠΡΙΣΜΑ, ΕΣΠΑ, 2013-2015

“Innovative integrated tools and platforms for radiological emergency preparedness and post-accident response in Europe” - PREPARE, European Commission, FP7 - EURATOM, 2013-2016

"Implementation of an RN emergency system in Eastern Mediterranean (IMAGES)", funded by EC, 2012

"Assessment study on radiation and nuclear safety laws and regulations in West Balkan countries", funded by IAEA, 2012

"Study on European Population Doses from Medical Exposure" (Dose Datamed 2), funded by EC, 2011-2013

"Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te based security" (COCAE), European Commission, FP7-Security, 2008-2011

"Optimization of Radiation Protection of Medical Staff" (ORAMED), European Commission, FP7 - EURATOM,2008-2011

"Παροχή Υπηρεσιών για Ενδυνάμωση της Αρμόδιας Αρχής της Κύπρου σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας", 06/09/2007 - 31/12/2008

Our website is protected by DMC Firewall!