Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το 3ο διεθνές συνέδριο "Applications of Radiation Science and Technology" - ICARST 2025, από τις 7 έως τις 11 Απριλίου 2025 στη Βιέννη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει τη 12η Συνάντηση Εκπροσώπων Ρυθμιστικών Αρχών που συμμετέχουν στη Σύμβαση για την Έγκαιρη Γνωστοποίηση και τη Βοήθεια από 3 έως 7 Ιουνίου 2024 στη Βιέννη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Nuclear and Radiological Leadership for Safety" από 12 έως 23 Ιουνίου 2023 στη Νίκαια της Γαλλίας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο "Radiation Applications", το διάστημα 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023 στην Ανάβυσσο της Αθήνας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει διαπεριφερειακό σεμινάριο με πρακτική εκπαίδευση στη διαχείριση πηγών κατηγορίας 3 έως 5 από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου 2023 στο Ραμπάτ του Μαρόκο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Advances in Boron Neutron Capture Therapy" από 3 έως 7 Ιουλίου στις πόλεις Οκαγιάμα και Οσάκα της Ιαπωνίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Theranostics including Quality of Practice" από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2023 στο Χιούστον, Τέξας των ΗΠΑ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το 2o διενθές συνέδριο "Climate Change and the role of Nuclear Power: Atoms4NetZero", το διάστημα 9 έως 13 Οκτωβρίου 2023 στη Βιέννη.