Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το W4NSEC Online Course 2022, στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας RAS0089, "Developing Human Resources to Support the Utilization of Nuclear Technology for Development Including Emerging Needs", το διάστημα 21 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει γυναίκες εκπαιδευτικούς και επικοινωνιολόγους ώστε να διδάσκουν και να ενημερώνουν αμερόληπτα για τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας για την υποστήριξη της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η δήλωση συμμετοχής και η υποβολή περιλήψεων θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας InTouch+. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχής είναι στις 3 Οκτωβρίου 2022. 

Συνημμένο θα βρείτε το ενημερωτικό έντυπο.