Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει διαπεριφερειακό σεμινάριο με πρακτική εκπαίδευση στη διαχείριση πηγών κατηγορίας 3 έως 5 από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου 2023 στο Ραμπάτ του Μαρόκο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας INT9186, "Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Phase II".

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση μη χρησιμοποιούμενων κλειστών ραδιενεργών πηγών (DSRS), συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής επίδειξης αποσυναρμολόγησης συσκευών, αφαίρεσης των πηγών και διαμόρφωσης των DSRS κατηγορίας 3-5. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΙΑΕΑ. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται έντονα να ορίσουν γυναίκες υποψηφίους ως συμμετέχουσες.

Επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία: Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία. Ως εκ τούτου, τα άτομα που θα συμμετάσχουν, απαιτείται να συμπληρώσουν και να αποστείλλουν το συνημμένο έντυπο Ιστορικού Επαγγελματικής Έκθεσης (OEH).

Η υποβολή συμμετοχών θα πρέπει να γίνει έως τις 5 Μαΐου 2023 μέσω της πλατφόρμας Intouch+

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο καθώς και το έντυπο (ΟΕΗ).