Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το διενθές συνέδριο με θέμα "Computer Security in the Nuclear World: Security for Safety", το διάστημα 19 έως 23 Ιουνίου 2023 στη Βιέννη.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διοργάνωση ενός φόρουμ προκειμένου να παρουσιαστούν και να συζητηθούν προσπάθειες που αφορούν την πυρηνική ασφάλεια μέχρι σήμερα στον τομέα της ασφάλειας υπολογιστών, να γίνει ανασκόπηση των αναδυόμενων τάσεων στην ασφάλεια των υπολογιστών και των τομέων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για την εξέταση πιθανών στόχων και προτεραιοτήτων, και για προκειμένου να συζητηθεί το πώς ο ΙΑΕΑ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη διεθνή συνεργασία σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα.

Η δήλωση συμμετοχής και η υποβολή περιλήψεων θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας InTouch+. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περίληψης είναι 15 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή στο συνέδριο είναι 15 Οκτωβρίου 2022

Συνημμένο θα βρείτε το ενημερωτικό έντυπο καθώς και την πρόσκληση υποβολής εργασιών.