Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο "Radiation Applications", το διάστημα 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023 στην Ανάβυσσο της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας RER7015, "Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, the Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques". .

Το Συνέδριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πρακτικών και αποτελεσμάτων μελετών σχετικά με την ανάπτυξη και την ειρηνική εφαρμογή τεχνικών πυρηνικών, ακτινοβολιών και ραδιονουκλεϊδίων στη χημεία, τη φυσική, τη βιοχημεία, τη βιολογία, την ιατρική, την ασφάλεια, τη μηχανική, τις πλανητικές και περιβαλλοντικές επιστήμες.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΙΑΕΑ. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται έντονα να ορίσουν γυναίκες υποψηφίους ως συμμετέχουσες.

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας InTouch+ έως τις 21 Απριλίου 2023. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, η συνημμένη φόρμα υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλεί με email στην επίσημη διεύθυνση του IAEA Official.Mail@iaea.org, με copy στην κ. Katherina Lydia Deufrains, K.L.Deufrains@iaea.org.

 

Συνημμένα Αρχεία
Φόρμα υποψηφιότητας [48.58Kb]