Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), στο πλαίσιο του τεχνικού προγράμματος RER9156, “Establishing Education and Training Infrastructure in Radiation Protection”, διοργανώνει μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα "Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources" στην Αθήνα, από τις 3 Οκτωβρίου 2022 έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη βασική ακτινοπροστασία και την ασφάλεια των πηγών ακτινοβολίας. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση στις πολυεπιστημονικές επιστημονικές και/ή τεχνικές βάσεις των διεθνών συστάσεων και προτύπων για την ακτινοπροστασία και την εφαρμογή τους.

Επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία: Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν το συνημμένο έντυπο Ιστορικού Επαγγελματικής Έκθεσης. Ο ΙΑΕΑ θα παράσχει στους συμμετέχοντες σε εύθετο χρόνο ένα δοσίμετρο για την παρακολούθηση της επαγγελματικής τους έκθεσης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, το αργότερο έως 31 Μαΐου 2022, μέσω του συστήματος InTouch+.  Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι αιτούντες μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Υποψηφιότητας. Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την αρμόδια κρατική αρχή και μπορούν να αποσταλούν στον ΙΑΕΑ, κατά προτίμηση μέσω email στην ταχυδρομική διεύθυνση Official.Mail@iaea.org, με αντίγραφο στην κα Emina Alic E.Alic@iaea.org.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd