Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Advances in Boron Neutron Capture Therapy" από 3 έως 7 Ιουλίου στις πόλεις Οκαγιάμα και Οσάκα της Ιαπωνίας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να μοιραστεί τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις θεραπείες σύλληψης νετρονίων βορίου (BNCT), συμπεριλαμβανομένων των ενδονοσοκομειακών BNCT εγκαταστάσεων.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΙΑΕΑ. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται έντονα να ορίσουν γυναίκες υποψηφίους ως συμμετέχουσες.

Η υποβολή προτεινόμενου συμμετέχοντα θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια αρχή έως τις 30 Απριλίου 2023, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής Α και στη συνέχεια αποστέλλοντας τα σχετικά έγγραφα στο επίσημο email του IAEA, Official.Mail@iaea.org, καθώς επίσης και στον επιστημονικό υπεύθυνο του σεμιναρίου κ. Ian PeterSwainson, Division of Physical and Chemical Sciences, Department of Nuclear Sciences andApplications (Email: I.Swainson@iaea.org), και στο διοικητικό γραμματέα κ. Ruben GomezZaragoza (Email: R.Gomez-Zaragoza@iaea.org).

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο και τη φόρμα υποψηφιότητας.

Συνημμένα αρχεία

Ενημερωτικό έντυπο - Αίτηση1004 kB
Our website is protected by DMC Firewall!