Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER6037 "Strengthening Nuclear Medicine Capabilities" διοργανώνει σεμινάριο του ESMIT με θέμα "Advanced Features of Quantification".

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη το διάστημα 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, το αργότερο έως 8 Δεκεμβρίου 2021, μέσω του συστήματος InTouch+. Απαραίτητη είναι και η πρότερη επικοινωνία με τον εθνικό εκπρόσωπο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Ειδικότερα, εκπρόσωπος στο πρόγραμμα RER6037 είναι η κ. Μαρία Κουτέλου (δείτε στοιχεία επικοινωνίας και τον πλήρη κατάλογο εκπροσώπων).

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να παράσχουν τις πληροφορίες σχετικά με την ακριβή κατάσταση εμβολιασμού τους (τύπος και δόσεις) σύμφωνα με τους κανονισμούς εισόδου στη χώρα υποδοχής, αναρτώντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο InTouch+. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω του προτύπου φόρμας υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το πιστοποιητικό σε μορφή PDF μέσω email.

Συνημμένα αρχεία

Ενημερωτικό έντυπο63 kB
Έντυπο αίτησης46 kB
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd