Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα "Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC-2022)" από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022 στη Βιέννη.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανασκόπηση των κλινικών εφαρμογών, εξελίξεων και τάσεων στη χρήση διαφορετικών μεθόδων ιατρικής απεικόνισης στη διαχείριση καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής τομογραφίας εκπομπής ενός φωτονίου, της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων, της ηχοκαρδιογραφίας, της αξονικής τομογραφίας και του καρδιακού μαγνητικού συντονισμού.

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας InTouch+. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται θερμά να ορίσουν κατάλληλες γυναίκες ως συμμετέχουσες.

Δείτε τις αναλυτικέςπληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής και την πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων.

Our website is protected by DMC Firewall!