Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το 2o διενθές συνέδριο "Climate Change and the role of Nuclear Power: Atoms4NetZero", το διάστημα 9 έως 13 Οκτωβρίου 2023 στη Βιέννη.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να παράσχει ένα φόρουμ για τα κράτη μέλη, τους εκπροσώπους των ενεργειακών τομέων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές, βάσει του στόχου για τον περιορισμο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν την πρόκληση μετριασμού και τις επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα, τους ρόλους των υφιστάμενων, εξελικτικών και καινοτόμων συστημάτων πυρηνικής ενέργειας, καθώς και την ενοποίηση συστημάτων πυρηνικής ενέργειας-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργώντας κατάλληλα περιβάλλοντα για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της πυρηνικής ενέργειας.

Η δήλωση συμμετοχής και η υποβολή περιλήψεων θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας InTouch+. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περίληψης και εγγραφής είναι στις 23 Απριλίου 2023

Συνημμένο θα βρείτε το ενημερωτικό έντυπο καθώς και την πρόσκληση υποβολής εργασιών.

Συνημμένα Αρχεία