Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο για την ενημέρωση και την επικοινωνία με το κοινό με θέμα "Standards, Mechanisms and Challenges for Regulatory Bodies for Nuclear Safety and Security" από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2022 στο Βελιγράδι της Σερβίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το W4NSEC Online Course 2022, το διάστημα 21 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2022.

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 3ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Maria Sklodowska-Curie (MSCFP) και η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει το διενθές συνέδριο με θέμα "Computer Security in the Nuclear World: Security for Safety", το διάστημα 19 έως 23 Ιουνίου 2023 στη Βιέννη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει διαδικτυακή τεχνική συνάντηση με θέμα "Climate Change Mitigation: The Role of Nuclear Energy in Reaching Net Zero" από 22 έως 25 Αυγούστου 2022.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER5024, "Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia" διοργανώνει περιφερειακό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Molecular Techniques for Crop Improvement of Mutant Populations" από 1 έως 5 Αυγούστου 2022.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER5024, "Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia" διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "In Vitro Techniques for the Application oflnduced Mutations on Vegetatively Propagated Crops" από 12 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γάνδη του Βελγίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER9156, "Establishing Education and Training Infrastructure in Radiation Protection" διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "Train-the-Trainers for Radiation Protection Officers" στο Σαράγεβο από 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2022.