Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER5024, "Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia" διοργανώνει περιφερειακό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Molecular Techniques for Crop Improvement of Mutant Populations" από 1 έως 5 Αυγούστου 2022.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER5024, "Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia" διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "In Vitro Techniques for the Application oflnduced Mutations on Vegetatively Propagated Crops" από 12 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γάνδη του Βελγίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER9156, “Establishing Education and Training Infrastructure in Radiation Protection” διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "Train-the-Trainers for Radiation Protection Officers" στο Σαράγεβο από 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνουν Διεθνές Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης στην "Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα "Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources" στην Αθήνα, από τις 3 Οκτωβρίου 2022 έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Με αφορμή τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τον Καρκίνο, από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2022 στη Γενεύη της Ελβετίας, ο ΙΑΕΑ καλεί υποψηφίους να παρουσιάσουν το έργο του Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας με τα κράτη μέλη σχετικά με έργα που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Η International Radiation Protection Association (IRPA) διοργανώνει το 6ο European Congress on Radiation Protection στη Βουδαπέστη, το διάστημα 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2022.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει τεχνική συνάντηση με θέμα "Status and Use of Geopolymers to Immobilize Radioactive Waste". 

Our website is protected by DMC Firewall!