Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνάντηση με θέμα "Regional Workshop on Radon in Workplaces as an Element of a National Radon Action Plan" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/136 "Reducing public exposure to radon by supporting the implementation and further development of national strategies".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Train the trainers course for Radiation Protection Officers of medical and industrial facilities" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/142 "Establishing Sustainable Education and Trianing Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει Workshop με θέμα "Development of Harmonized QC Protocols for Diagnostic Radiology" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/032 "Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-rays". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει Workshop με θέμα "Radioactive waste management program alignment with national policy, disposal options and waste acceptance criteria" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/143  "Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διοργανώνει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΔΟΑΕ RER/6/035 "Strengthening single photon emission computed tomography/computed tomography and positron emission tomography hybrid imaging applications for diagnosis of chronic diseases, including cancer".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Θεραπευτικής Ραδιολογίας και Ογκολογίας (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, ESTRO) διοργανώνει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2016 στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας του ΔΟΑΕ RER/6/033 "Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists)". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Θεραπευτικής Ραδιολογίας και Ογκολογίας (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, ESTRO) διοργανώνει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2015 στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας του ΔΟΑΕ RER/6/029 "Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists" και RER/6/031 "Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine":

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διοργανώνει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΔΟΑΕ RER/6/026 "Strengthening single photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) and positron emission tomography (PET/CT) hybrid imaging applications for chronic disease diagnosis".

DMC Firewall is a Joomla Security extension!