Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου για γυναίκες ερευνήτριες, στο πλαίσιο του Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021/2022 και 2022/2023.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER1021, “Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment” του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας διοργανώνεται διαδικτυακό workshop με θέμα "Technical-Economic Feasibility Studies to Implement Radiation Technology for the Recycling of Polymer Waste".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διοργανώνει διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "AdvancesAdvancesin Data Processing and Interpretation Applied to Isotope Hydrology Studies".

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER9147, “Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure” του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας διοργανώνεται διαδικτυακή συνάντηση με θέμα "Establishment and Utilization of Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει περιφερειακή διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “The Role of Power Systems and Markets for Achieving the Low-Carbon Transition” στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER2017 "Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation". 

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/037 "Strengthening Nuclear Medicine Capabilities" υποστηρίζει τη συμμετοχή σε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο "ESMIT Live Webinar series".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Θεραπευτικής Ακτινολογίας και Ογκολογίας (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, ESTRO) διοργανώνει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/036 "Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control". 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/038 "Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology" του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας διοργανώνεται εκπαίδευση στο αντικείμενο της ακτινολογίας. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!