Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Analytical Methods to Detect and Control Organic Contaminants in Food" διοργανώνει Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) από τις 16 έως τις 27 Μαΐου 2022. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης με θέμα την "Οξίνιση των Ωκεανών". 

Αναβάλλεται το διαπεριφερειακό σεμινάριο κατάρτισης με θέμα "Quality Assurance Teams for Radiation Oncology" που διοργανώνει Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας INT6063 “Improving Quality of Radiotherapy, Nuclear Medicine and Radiology Services Through the Implementation of Quality Management Programs". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER6037 "Strengthening Nuclear Medicine Capabilities" διοργανώνει σεμινάριο του ESMIT με θέμα "Advanced Features of Quantification".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER6037 "Strengthening Nuclear Medicine Capabilities" διοργανώνει Focus Meeting του EANM με θέμα “Molecular Imaging and Therapy in Hematological Tumors”

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα "Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC-2022)" από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022 στη Βιέννη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας INT6063 “Improving Quality of Radiotherapy, Nuclear Medicine and Radiology Services Through the Implementation of Quality Management Programs" διοργανώνει διαπεριφερειακό σεμινάριο κατάρτισης με θέμα "Quality Assurance Teams for Radiation Oncology". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα "First International Conference on Nuclear Law: The Global Debate" από τις 7 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022 στη Βιέννη.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!