Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα "Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC-2022)" από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022 στη Βιέννη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας INT6063 "Improving Quality of Radiotherapy, Nuclear Medicine and Radiology Services Through the Implementation of Quality Management Programs" διοργανώνει διαπεριφερειακό σεμινάριο κατάρτισης με θέμα "Quality Assurance Teams for Radiation Oncology". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα "First International Conference on Nuclear Law: The Global Debate" από τις 7 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022 στη Βιέννη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER6037 "Strengthening Nuclear Medicine Capabilities" διοργανώνει σεμινάριο του EANM/ESMIT με θέμα "Quantification in Neurology 2021".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER1021 "Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment" διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "Radiation Technologies for Cultural Heritage Preservation". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RAS0081, "Supporting Human Resource Development and Nuclear Technology Including Emerging Needs" διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Supporting Women for Nuclear Science Education and Communications: A Continuing Education Program for Female University Science Teachers and Science Communication Professionals". 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου για γυναίκες ερευνήτριες, στο πλαίσιο του Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021/2022 και 2022/2023.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER1021, "Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment" του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας διοργανώνεται διαδικτυακό workshop με θέμα "Technical-Economic Feasibility Studies to Implement Radiation Technology for the Recycling of Polymer Waste".