Σεμινάριο εκπαίδευσης για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), 15 Νοεμβρίου 2023

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09.00 - 16.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αργότερο έως τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023:

  1. Σχετική αίτηση
  2. Αντίγραφο του πτυχίου
  3. Αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης τους
  4. Βεβαίωση παρακολούθησης βασικής εκπαίδευσης και βεβαίωση πρόσθετης εκπαίδευσης (οδική, σιδ/κή μεταφορά)

Σε περίπτωση ανανέωσης ή επέκτασης πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο επαγγελματικής κατάρτισης.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 130€, ανά άτομο (Β' 621/2019).

Πληροφορίες: ʼννα Ντάλλες, τηλ. 210 6506702, e-mail: anna.dalles@eeae.gr