Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει τεχνική συνάντηση με θέμα "Advances in Boron Neutron Capture Therapy".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) χρηματοδοτεί τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο 21ο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ακτινολόγων και Τεχνολόγων (ISRRT) και σε προσυνεδριακή συνάντηση με θέμα την αιτιολόγηση στις ιατρικές εξετάσεις. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/147 “Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure”.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει τεχνική συνάντηση με θέμα "Τhe application of generic models for use in assessing the impact of discharges of radioactive substances to the environment".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) χρηματοδοτεί τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο στο πρόγραμμα "Foundations of Leadership in Radiation Oncology". Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER6036 “Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control”.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Τhe Use of the Noble Gases in Hydrological Studies".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει τεχνική συνάντηση με θέμα "Justification and Optimization of Protection of Patients Requiring Multiple Imaging Procedures".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Argonne των ΗΠΑ, διοργανώνει εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα "Comprehensive Clinical Audits in Diagnostic Radiology under the Quality Assurance Audit for Diagnostic Radiology Improvement and Learning (QUAADRIL) Tool".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα "Molecular Imaging and Clinical PET-CT in the Era of Theranostics".

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd