Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία της Τράπεζας δεδομένων της Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ (OECD-NEA Databank).

Δείτε τον κατάλογο των συνδέσμων επικοινωνίας που έχουν ορίσει ελληνικά ΑΕΙ και άλλοι φορείς, με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση σε προϊόντα της NEADB (κώδικες, προγράμματα, δεδομένα).

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία της NEA Databank είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.oecd-nea.org/jcms/rni_6530/jportal-data-bank-workspace 

H τράπεζα δεδομένων της Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ (OECD-NEA Databank) διαθέτει πλέον στους χρήστες της την πλατφόρμα FISPACT-II. Πρόκειται για πλατφόρμα που περιέχει μια μεγάλη ποικιλία δεδομένων για την αλληλεπίδραση νετρονίων, πρωτονίων και σωματιδίων αλφα και γάμμα με την ύλη, καθώς και μεθόδων προσομοίωσης.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στη διεύθυνση: http://www.oecd-nea.org/tools/abstract/detail/nea-1890/

 

Η τράπεζα δεδομένων της Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ (OECD-NEA) διοργανώνει τo έτος 2019 σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων.