Επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον

Επιλέξτε τον σταθμό για τον οποίο θέλετε να δείτε μετρήσεις ολικής-γ στον αέρα, κάνοντας κλικ πάνω στα πράσινα σημεία στον χάρτη.
Τα αναγραφόμενα στοιχεία στον χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Η ΕΕΑΕ δεν υπέχει ευθύνη επί της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων στον χάρτη.