Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επιλέξτε την αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αντίστοιχο τμήμα.   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

chairman@eeae.gr
210 - 650 6803

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

logistirio@eeae.gr
210 - 650 6828

hr@eeae.gr
210 - 650 6729

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ

logistirio@eeae.gr
210 - 650 6828

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

adeies@eeae.gr
210 - 650 6731

ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

tia@eeae.gr 210 - 650 (6753, 6771)

ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ - Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ

tmia@eeae.gr 210 - 650 6721

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΩΝ

dosimetria@eeae.gr, evoia@eeae.gr
210 - 650 (6716, 6717, 6719, 6816, 6741)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

terp@eeae.gr
210 - 650 (6742, 6807)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

it-dept@eeae.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

education@eeae.gr
210 - 650 6702

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

pr@eeae.gr
210 - 650 6714

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

nomikos@eeae.gr
210 - 650 6804

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

internal.audit@eeae.gr
210 - 650 6764