Επισκέψεις σχολείων στην ΕΕΑΕ

Εάν είστε εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε την ΕΕΑΕ με τους μαθητές της τάξης σας, ώστε να ενημερωθείτε για θέματα ακτινοβολιών και να ξεναγηθείτε στα εργαστήρια, παρακαλούμε να μας στείλετε αίτημα επίσκεψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeae.gr. Στο μήνυμά σας είναι καλό να προτείνετε συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και να αναφέρετε τον αριθμό των μαθητών που αναμένεται να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει εισαγωγική παρουσίαση για τις ακτινοβολίες και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή μας ζωή, καθώς και ξενάγηση στα εργαστήρια ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος, βαθμονομήσεων οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και δοσιμέτρησης.

Η διάρκεια της επίσκεψης είναι συνήθως 2 ώρες.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (210 6506714).