Επιτόπιες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Η ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνη για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Οι ακτινοβολίες αυτές είναι τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, οι οποίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τη ραδιενέργεια (ιοντίζουσα ακτινοβολία) τόσο ως προς το είδος της ακτινοβολίας όσο και ως προς την επικινδυνότητα.

Οι εμφανιζόμενες ονομασίες στο χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Επιλέξτε την Περιφερειακή Ενότητα ή εισάγετε τον Τ.Κ. για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

123

Οι αριθμοί εντός των κύκλων αναφέρονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών της εκάστοτε περιοχής.


Μερικοί σταθμοί κεραιών δεν εμφανίζονται στο χάρτη, αλλά μόνο στον αριστερό πίνακα, λόγω έλλειψης των γεωγραφικών συντεταγμένων τους.

Επισημαίνεται ότι, ο "Κωδικός Αριθμός" για τις περιπτώσεις των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών για τους οποίους έχει υποβληθεί Δήλωση Κεραιοσυστημάτων στην ΕΕΤΤ (βάσει του άρθρου 61 του Ν.4313/2014), έχει αποδοθεί προσωρινά από την ΕΕΑΕ αποκλειστικά και μόνο για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων μέτρησης στο περιβάλλον των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στο site της ΕΕΑΕ και δεν αποτελεί τον πραγματικό Κωδικό Αριθμό Θέσης του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού.