Ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών - Συγκεντρωτικοί Πίνακες ανά Περιφέρεια

Μέσω αυτής της εφαρμογής, η ΕΕΑΕ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν:

  • τα στοιχεία των οργανισμών, όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών για λόγους διάγνωσης και θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους,
  • τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες η ΕΕΑΕ παρέχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από πλευράς ακτινοπροστασίας.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας περιοχή με κλικ επάνω στο χάρτη ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο αριστερά της οθόνης σας. Κάτω αριστερά στον χάρτη μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των εργαστηρίων: ανά περιφερειακή ενότητα, ανά δήμο ή με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.

Σημειώσεις:

  1. Η εφαρμογή βασίζεται σε στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΕΕΑΕ στο πλαίσιο άσκησης κανονιστικού ελέγχου. Η εφαρμογή είναι δυναμική και τα στοιχεία επικαιροποιούνται συστηματικά.
  2. Ορισμένες καταχωρήσεις απεικονίζονται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες ή Δήμους, γιατί ο ταχυδρομικός κώδικας των διευθύνσεων τους είναι κοινός.
  3. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε τυχόν λάθη σε επιμέρους στοιχεία, εκτός των στοιχείων γεωγραφικού υποβάθρου που χρησιμοποιούνται για τον χάρτη (ιδιοκτησία του Google/open street map), παρακαλείσθε να μας τα αναφέρετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeae.gr.

Καλή πλοήγηση!

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στον χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Η ΕΕΑΕ δεν υπέχει ευθύνη επί της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων στον χάρτη.


Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια

H εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων υπόκειται σε κριτήρια πληθυσμιακής κάλυψης (Υπουργική Απόφαση Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104/ΦΕΚ 950 Β/16.03.2018, άρθρο 1, παρ. 5):

• ακτινολογικά συστήματα (συστήματα-ακτινογράφησης ή ακτινοσκόπησης)
• ορθοπαντομογράφοι
• συστήματα υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης για οδοντιατρικές εφαρμογές CBCT
• συστήματα ψηφιακής CR ή DR μαστογραφίας
• συστήματα οστεοπυκνομετρίας
• αξονικοί τομογράφοι
• μαγνητικοί τομογράφοι
• συστήματα γ-camera
• συστήματα ποζιτρονιακής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET-CT).

Ως πληθυσμιακή μονάδα λαμβάνονται οι Δήμοι της χώρας, με εξαίρεση τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, καθώς και τα συστήματα PET/CT, όπου ως πληθυσμιακή μονάδα νοείται η Περιφερειακή Ενότητα. Συγκεντρωτικά, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά Περιφέρεια:

Επισημαίνεται ότι:

  • Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), είδος συστήματος και πόλη/περιοχή. Ειδικά, για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, οι πίνακες αναφέρουν τον συνολικό αριθμό των συστημάτων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.
  • Στους πίνακες περιλαμβάνονται τα συστήματα εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν πρακτικές ιατρικής έκθεσης, των οποίων η διαδικασία χορήγησης της ειδικής άδειας λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί.
  • Οι πίνακες επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η ημερομηνία επικαιροποίησης αναγράφεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: adeies@eeae.gr  

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd