Αιτήσεις για τον κανονιστικό έλεγχο πρακτικών ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών: 

Πρότυπα για:

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.


Αιτήσεις για την αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων 

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anagnoriseis@eeae.gr.


Αιτήσεις και υποδείγματα για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Αιτήσεις για θέματα ατομικής δοσιμέτρησης και βαθμονομήσεων 

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dosimetria@eeae.gr

Η παραπάνω αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση evoia@eeae.gr

 
Aιτήσεις και υποδείγματα για θέματα ραδιενέργειας περιβάλλοντος

Όλα τα παραπάνω έντυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eeae.gr.


Πρότυπα για την υποβολή στοιχείων για ιατρικές εξετάσεις/θεραπείες 

Όλα τα παραπάνω έντυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.


Άλλα έντυπα και αιτήσεις

Όλα τα παραπάνω έντυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!