Σεμινάρια ακτινοπροστασίας για επαγγελματίες

H EEAE παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στην ακτινοπροστασία σε επιστήμονες και τεχνικούς και στο προσωπικό των ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ν. 4310/2014, άρθρο 43, σημείο κβ). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑΕ:

  • διοργανώνει σε τακτική βάση ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό φορέων που εμπλέκονται σε εθνικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών με πυρηνικό ή ραδιολογικό παράγοντα, καθώς και στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών.
  • συμμετέχει στην εκπαίδευση των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνοντας σε ετήσια βάση σεμινάρια, διάρκειας μίας ημέρας, με αντικείμενο την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). Η παρακολούθηση των εν λόγω σεμιναρίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψήφιων συμβούλων στις εξετάσεις για τη λήψη σχετικού διπλώματος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  • συμμετέχει στη διοργάνωση σεμιναρίων με αντικείμενο την ακτινοπροστασία, για ιατρούς (καρδιολόγους, αγγειοχειρουργούς, κλπ.) οι οποίοι συμμετέχουν σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες.
  • υλοποίησε τα προηγούμενα χρόνια πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, εργαζομένων, μη ιατρών που απασχολούνται σε οργανισμούς όπου πραγματοποιούνται ιατρικές εκθέσεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διενέργεια τριήμερων σεμιναρίων με αντικείμενο την ακτινοπροστασία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη συνεργασία εργαστηρίων και τμημάτων Ιατρικής Φυσικής των Πανεπιστημίων και τη συμβολή μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 2425 εργαζόμενοι, στους οποίους χορηγήθηκε πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις.
  • υλοποίησε πρόσφατα σειρά διήμερων σεμιναρίων με αντικείμενο την ακτινοπροστασία στη βιομηχανική ραδιογραφία. Τα σεμινάρια, τα οποία έλαβαν χώρα σε 3 διαφορετικές πόλεις, παρακολούθησαν 100 ραδιογράφοι και βοηθοί ραδιογράφων.

Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων, έχει αναπτυχθεί αντίστοιχο υλικό (εγχειρίδια, παρουσιάσεις), καθώς και διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).