Ενημερωτικό υλικό

Πόσο καλά γνωρίζετε τον κόσμο των ακτινοβολιών;

H EEAE σας καλεί να ανακαλύψετε την πραγματική, επιστημονικά ορθή διαβάθμιση των κινδύνων που έχουν οι πολλές και διαφορετικές εφαρμογές των ακτινοβολιών και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας για τις ακτινοβολίες κάνοντας ένα σύντομο, διασκεδαστικό κουίζ, όπως το παρουσιάσαμε με επιτυχία στην 84η ΔΕΘ! Πόσο καλά γνωρίζουμε τον κόσμο των ακτινοβολιών που μας περιβάλλει; Είναι βάσιμοι οι φόβοι μας, όπως καταγράφηκαν σε πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης, ή διαπιστώνεται διαφορά ανάμεσα στην αντίληψη του ρίσκου των ακτινοβολιών και την πραγματικότητα;

Το πρόγραμμα "Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης"- ΑΥΡΑ έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


H ΕΕΑΕ φροντίζει για την ασφάλεια όλων μας!

Μια σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που μεριμνά για την ασφαλή χρήση των ακτινοβολιών.


ΕΕΑΕ: η ασφάλεια είναι επιλογή μας!

Ποιος είναι ο ρόλος και το αντικείμενο της ΕΕΑΕ; Ποιες είναι οι αρμοδιότητές της;

Δείτε στο πεντάλεπτο βίντεο που ακολουθεί μια σφαιρική και σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που διασφαλίζει την ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια στη χώρα.


Προστασία από τις ακτινοβολίες

Τι είναι η ακτινοβολία και ποιες οι επιδράσεις της; Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΑΕ στην προστασία από τις ακτινοβολίες; Ποιος είναι ο εκπαιδευτικός ρόλος της ΕΕΑΕ;

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί μια συνολική παρουσίαση για τις ακτινοβολίες και την προστασία μας από αυτές. (Πλατφόρμα Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας)


Ενημερωτικό υλικό στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ - «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης»

ΕΕΑΕ: Προφίλ - αρμοδιότητες

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες με ιοντίζουσε ακτινοβολίες (τρίπτυχο)

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Ραδιενεργές πηγές: Οδηγίες για την αναγνώρισή τους και την προφύλαξή σας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

Χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία

Επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολίες

Έλεγχος ραδιενέργειας περιβάλλοντος

Το ραδόνιο στο σπίτι μας

Ακτινοπροστασία και πυρηνική προστασία στην Ελλάδα - Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το τεχνητό μαύρισμα "ακτινοβολεί" κινδύνους

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την υπεριώδη ακτινοβολία

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από ραδιολογικά ατυχήματα ή συμβάντα

Μετρήσεις εσωτερικής έκθεσης σε ακτινοβολία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: τα κινητά τηλέφωνα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 193

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) Nο 304

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: Έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας πεδία, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 322