Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Οι βιομηχανικές εφαρμογές με ιοντίζουσες ακτινοβολίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο γενικότερες κατηγορίες:

  • Η βιομηχανική ραδιογραφία, που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης οικογένειας των μη-καταστρεπτικών ελέγχων, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους χειριστές για την εξακρίβωση της καλής ποιότητας των υλικών υπό δοκιμή. Βρίσκει ευρύτατο φάσμα εφαρμογών στην κατασκευή δικτύων μεταφοράς αερίου ή ύδατος, στην αεροναυπηγική, στην βιομηχανία καυσίμων, στην μεταλλευτική ακόμα και στην αρχαιολογία.
  • Στις βιομηχανικές εφαρμογές για την μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων στην παραγωγή όπως στην μέτρηση σταθμής δεξαμενών καυσίμου ή λιγνίτη,στην παχυμέτρηση χαρτιού ή υφάσματος,στην μέτρηση της υγρασίας του οδοστρώματος κτλ.