Εθνική βάση ακτινοπροστασίας

Η Εθνική βάση ακτινοπροστασίας, την οποία τηρεί η ΕΕΑΕ και αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για τις δραστηριότητές της, περιλαμβάνει:

  • το Εθνικό Αρχείο Δόσεων, όπου φυλάσσονται πληροφορίες σχετικά µε την ατοµική δοσιµέτρηση των εκτιθέµενων εργαζοµένων σε ακτινοβολίες σε κάθε οργανισµό,
  • στοιχεία των οργανισµών που εφαρµόζουν πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (εξοπλισµός, θωρακίσεις, αποτελέσµατα επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων µελετών ακτινοπροστασίας και ασφάλειας, άδειες λειτουργίας, στοιχεία προσωπικού κ.ά.), 
  • το αρχείο των ραδιενεργών πηγών στη χώρα,
  • στοιχεία για τις μεταφορές / διακίνηση ραδιενεργών υλικών σε εθνικό επίπεδο,
  • τα αποτελέσματα των μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος,
  • τα αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!