Ραδιολογικός έλεγχος υλικών από ξύλο ή βιομάζα (pellets) για θέρμανση

Pellets για θέρμανση

Η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε τα έτη 2014 και 2016 ραδιολογικό έλεγχο υλικών από ξύλο ή βιομάζα (pellets), τα οποία χρησιμοποιούνται για θέρμανση, κατόπιν αναφοράς για υποψία ραδιενεργού καισίου (137Cs).

Το 2012, το 0.5% των κατοικιών στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαν pellets για την θέρμανσή τους σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (στοιχεία Ελλ. Στατ. Δελτίο Τύπου: Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά, 2011- 2012). Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το 17,4% των κατοικιών χρησιμοποιεί καυσόξυλα για τη θέρμανσή του.

Τα pellets κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες με βάση την ποσότητα της τέφρας που παράγεται όταν καίγονται (Massachusetts Division of Energy Resources, Wood Pellet Heating, Handbook June 2007, DOER_Pellet_Guidebook):
• βελτιωμένη (περιεκτικότητα σε τέφρα μεταξύ 0,5 και 1%)
• τυπική (περιεκτικότητα σε τέφρα μεταξύ 1-2%)
• βιομηχανικά (περιεκτικότητα σε τέφρα 3% ή περισσότερο)

Ο ραδιολογικός έλεγχος της ΕΕΑΕ έγινε βάσει δειγματοληψιών:
• το 2014 συλλέχθηκαν δείγματα τέφρας και pellets. Μετρήθηκαν 4 δείγματα τέφρας και στη συνέχεια 2 δείγματα pellets τα οποία αντιστοιχούσαν στις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 137Cs που εντοπίστηκαν στα δείγματα τέφρας.
• το 2016 συλλέχθηκαν κυρίως δείγματα pellets από την ελληνική αγορά.

Μετά τον ραδιολογικό έλεγχο των δειγμάτων ακολούθησε η εκτίμηση της μέγιστης δόσης ακτινοβολίας που είναι πιθανόν να λάβει άτομο του πληθυσμού, λόγω της χρήσης των pellets στη θέρμανση. Με βάση το σενάριο έκθεσης σε ακτινοβολία μέσω αναπνοής, η ενεργός δόση για ενήλικες εκτιμήθηκε 0.08 mSv/έτος και για παιδιά ηλικίας μικρότερης του 1 έτους 0.01 mSv/έτος.

Με δεδομένο ότι το όριο δόσης ακτινοβολίας για τον πληθυσμό είναι 1 mSv/έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες παραδοχές του σεναρίου έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε, δεν ανακύπτει θέμα δημόσιας υγείας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Το θέμα της καταλληλότητας φορτίων pellets που προέρχονται από περιοχές με αυξημένα επίπεδα καισίου έχει συζητηθεί το 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αφορμή περιστατικό ανάκλησης φορτίου pellets στην Ιταλία. Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-4063&language=EN
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η ΕΕΑΕ στα σκανδιναβικά κράτη έχει περιοριστεί η χρήση της τέφρας από ξυλεία που προέρχεται από περιοχές εντός των κρατών με αυξημένες συγκεντρώσεις 137Cs στο χώμα.

Η ΕΕΑΕ  ενημέρωσε τα Ευρωπαϊκά κράτη μέσω του συστήματος ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) για τα αποτελέσματα των μετρήσεων της (Ιούλιος 2016) και συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!