Εκτίθεμαι σε μη ιοντίζουσα ακτινοβολία...

Γύρω μας υπάρχουν πολλές φυσικές και τεχνητές πηγές μη ιοντίζουσας (ηλεκτρομαγνητικής) ακτινοβολίας και η έκθεσή μας σε αυτή είναι καθημερινή. Στο εξωτερικό περιβάλλον, στο σπίτι και στον χώρο εργασίας υπάρχουν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μικρής έντασης που παράγονται, για παράδειγμα, από το πλήθος των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούμε. Τα κινητά τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνολογίας που στηρίζει τη λειτουργία της στα ραδιοκύματα.

Κύρια φυσική πηγή ακτινοβολιών είναι ο ήλιος ο οποίος εκπέμπει ακτινοβολίες σε όλη την έκταση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, από τα ραδιοκύματα μέχρι ακτινοβολία -γ. Το 55% της οπτικής ηλιακής ακτινοβολίας (δηλ. υπεριώδους, ορατής και υπέρυθρης ακτινοβολίας) που φτάνει στην επιφάνεια της γης είναι υπέρυθρη και το 40% ορατή ακτινοβολία, ενώ μόλις το 5% είναι υπεριώδης ακτινοβολία. Τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας είναι για παράδειγμα οι λαμπτήρες τεχνητού μαυρίσματος, φωτισμού ή θέρμανσης. Η υπεριώδης ακτινοβολία παράγεται τεχνητά και κατά την οξυγονοκόλληση ενώ η υπέρυθρη ακτινοβολία χρησιμοποιείται στη νυχτερινή όραση, στα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας σε χώρο χωρίς φυσικά εμπόδια και στην αστρονομία. Πηγές οπτικής ακτινοβολίας είναι και τα διάφορα συστήματα laser.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα ραντάρ, η κινητή τηλεφωνία, η μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων, οι ασύρματες επικοινωνίες είναι ορισμένα παραδείγματα τεχνολογικών εφαρμογών οι οποίες βασίζονται στην ακτινοβολία των μικροκυμάτων και των ραδιοκυμάτων και στις οποίες εκτιθέμεθα καθημερινά.

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία υπάρχουν στο σπίτι και στον χώρο εργασίας και παράγονται, για παράδειγμα, από τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως αυτά που δημιουργούνται από τις γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο άνθρωπος εκτίθεται, τέλος, καθημερινά και σε στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως για παράδειγμα είναι το φυσικό μαγνητικό πεδίο της γης.