Οδηγίες για τη νοσηλεία ασθενών μετά την υποβολή τους σε εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής

Συχνά, εσωτερικοί ασθενείς που νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους νοσοκομείων-κλινικών μαζί με άλλους ασθενείς, υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής. Σχετικά με την επιστροφή των ασθενών αυτών, μετά το πέρας της εξέτασης, στον θάλαμο νοσηλείας τους και στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας της ΕΕΑΕ για τη διάχυση κάθε πληροφορίας που θα βελτιώσει τις εφαρμοζόμενες πρακτικές ακτινοπροστασίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Η επιστροφή των εσωτερικών ασθενών σε  κοινό θάλαμο νοσηλείας μαζί με άλλους ασθενείς επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των κανονισμών ακτινοπροστασίας. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνονται μέτρα προστασίας.
  • Το περιοριστικό επίπεδο δόσης (ΠΕΔ) για άτομα του πληθυσμού (εκτός του προσωπικού του νοσοκομείου),  που εκτίθεται σε ακτινοβολία λόγω παρουσίας ασθενών, στους οποίους έχουν χορηγηθεί ραδιοφάρμακα, είναι 0.3 mSv (παράγραφος 1.1.4.4.στ.3 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας). Το αντίστοιχο ΠΕΔ για το προσωπικό του νοσοκομείου (οι οποίοι δεν είναι επαγγελματικά εκτιθέμενοι, δηλαδή δεν απασχολούνται σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών)  είναι 0.5 mSv το έτος, δεδομένου ότι έχουν προσωπικό όφελος από την εργασία τους, συμπεριλαμβανομένης και της περίθαλψης ασθενών στους οποίους έχουν χορηγηθεί ραδιοφάρμακα. Για όλα τα παραπάνω άτομα ισχύει το όριο δόσης του 1 mSv το έτος. Τονίζεται, ότι η τήρηση των ορίων δόσης είναι υποχρεωτική, ενώ η εφαρμογή των ΠΕΔ γίνεται στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας.
  • Η έκθεση ακτινοπροστασίας που συντάσσεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας και υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ, πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση από πλευράς ακτινοπροστασίας των εφαρμοζομένων τυπικών εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής (ανά είδος εξέτασης - διαδικασίας), βάσει της εκτίμησης των τυπικών τιμών συνολικής δόσης που θα δεχτούν άλλοι ασθενείς στα διπλανά κρεβάτια, οι συνοδοί τους καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του θαλάμου, λαμβάνοντας υπόψη τα  πιθανά σενάρια.  Στην έκθεση ακτινοπροστασίας επισημαίνονται επίσης οι ειδικές περιπτώσεις εξετάσεων και θεραπειών πυρηνικής ιατρικής κατά τις οποίες υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης των ΠΕΔ και των ορίων δόσης για άτομα που παρευρίσκονται στους θαλάμους νοσηλείας και το προσωπικό καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της έκθεσής τους, όπως μετακίνηση ασθενών σε άλλους θαλάμους νοσηλείας, αποφυγή παρουσίας συνοδών, χρήση πετασμάτων ακτινοπροστασίας  κλπ, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από τις κλινικές.
  • Ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας για τις ειδικές περιπτώσεις εισηγείται, τα κατά περίπτωση και σύμφωνα με την έκθεσή του μέτρα ακτινοπροστασίας και, εφόσον κρίνει απαραίτητο, διενεργεί μετρήσεις ρυθμού δόσης γύρω από τον ασθενή και μετρήσεις στο χώρο του θαλάμου (γύρω από τα κρεβάτια νοσηλείας, καρέκλες, κλπ) και προβαίνει στην εκτίμηση συνολικής δόσης με βάση τα πιθανά σενάρια. Επίσης, τηρεί τα σχετικά αρχεία με τις μετρήσεις, τα μέτρα ακτινοπροστασίας, την εκτίμηση δόσεων, τις οδηγίες/συστάσεις και ό,τι άλλο θεωρείται απαραίτητο.
  • Το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του νοσοκομείου/κλινικής πρέπει να ενημερώνεται όταν ασθενής υποβάλλεται σε εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής και στη συνέχεια επιστρέφει σε θάλαμο νοσηλείας. 
  • Το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής πρέπει να έχει καταρτίσει και να χορηγεί γραπτές οδηγίες προς τις/τους προϊσταμένους της πτέρυγας νοσηλείας και τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξέταση πυρηνικής ιατρικής, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση την έκθεση ακτινοπροστασίας.   

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχων, τηλ. 210 650 6753, e-mail: costas.hourdakis@eeae.gr,stavroula.vogiatzi@eeae.grinfo@eeae.gr.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!