Αναφορά περιστατικών στην ΕΕΑΕ

 
Η ΕΕΑΕ ενθαρρύνει την αναφορά συμβάντων/ατυχημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση πηγών/συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η πρακτική της αναφοράς συμβάντων/ατυχημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών έχει στόχο τη διάχυση/κοινοποίηση σχετικών περιστατικών με σκοπό τη μελλοντική αποφυγή τους, μέσω της βελτιστοποίησης των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Η καθιέρωση της αναφοράς συμβάντων/ατυχημάτων θα συμβάλλει στην νοοτροπία ασφάλειας: 
  • αποτελώντας πηγή πληροφοριών για όλους τους εμπλεκόμενους στη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε εθνικό επίπεδο,
  • ενισχύοντας το ελεγκτικό και συμβουλευτικό ρόλο της ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του εθνικού συστήματος ακτινοπροστασίας. 
Επισημαίνεται ότι οι εκθέσεις ατυχημάτων/συμβάντων οι οποίες δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ είναι ανώνυμες και η επιλογή τους γίνεται με βάση το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα των μαθημάτων που προσφέρουν, ώστε να συμβάλουν στην αποτροπή παρόμοιων συμβάντων/ατυχημάτων και στον περιορισμό των συνεπειών τους στο μέλλον.   
 
Our website is protected by DMC Firewall!