Ευρήματα ανιχνευτικού μηχανισμού σε τελωνεία και χαλυβουργίες

Στις πύλες εισόδου της χώρας (τελωνεία, αεροδρόμιο), καθώς και στις χαλυβουργίες, είναι εγκατεστημένες σταθερές ανιχνευτικές διατάξεις (portals) για την ανίχνευση ραδιενέργειας. Το προσωπικό που τα χειρίζεται είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους σε περίπτωση ενεργοποίησης τους κατά τη διέλευση οχημάτων, εμπορευμάτων ή ατόμων. Η ΕΕΑΕ ενημερώνεται για τις περιπτώσεις συναγερμών και, όταν απαιτείται, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και υποδεικνύει τρόπους διαχείρισης των ραδιολογικών ευρημάτων. Τα ρυπασμένα αντικείμενα και οι ραδιενεργές πηγές τίθενται υπό ρυθμιστικό έλεγχο.

α. Ενεργοποίηση ανιχνευτικών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε χαλυβουργίες

Στις χαλυβουργίες τα ανιχνευτικά συστήματα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εμπορευμάτων και φορτίων παλαιών μετάλλων για ραδιενέργεια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιπτώσεις συναγερμών κατά την τελευταία δεκαετία για τις οποίες υπήρξε διαχείριση από την ΕΕΑΕ.

ΗμερομηνίαΠεριγραφή
13-10-2020 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε μεταλλικό εξάρτημα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 4 μSv/h.
31-10-2019 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε κεφαλή αλεξικέραυνου με ρυθμό ισοδύναμης δόσης που δεν ξεπερνούσε τα 35 μSv/h.
07-10-2019 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε διακόπτης με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 1.5 μSv/h (Th-232).
09-08-2019

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε εξάρτημα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 4 μSv/h.

09-08-2019 Σε προς ανακύκλωση πλοίο εντοπίστηκε καντράν με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 30 μSv/h (Ra-226).
14-06-2019 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε καντράν (στροφόμετρο) με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 17 μSv/h.
19-03-2019 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν 11 καντράν με ρυθμό ισοδύναμης δόσης στην περιοχή 3 - 7 μSv/h.
22-02-2019

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα καντράν με ρυθμό ισοδύναμης δόσης στην περιοχή 3 - 7 μSv/h.

09-02-2019 Σε εταιρία συλλογής scrap εντοπίστηκαν 3 διακόπτες με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 7 μSv/h (Ra-226).
15-01-2019

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα κινητήρα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 9 μSv/h.

19-12-2018

Σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων εντοπίστηκε πηγή Cs-137 ενεργότητας της τάξης των 100 μCi.

14-12-2018

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα κινητήρα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 8 μSv/h.

10-08-2018

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα πίνακα ελέγχου αεροσκάφους/ελικοπτέρου με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 8 μSv/h.

05-03-2018

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε έλασμα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 2 μSv/h (Zn-65).

22-11-2017

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε βαρέλι εντός του οποίου ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφθανε τα 40 μSv/h. Το ραδιονουκλίδιο που ταυτοποιήθηκε ήταν Th-232.

07-11-2017

Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν ρινίσματα σιδήρου διάσπαρτα των οποίων ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφθανε τα 200-300 nSv/h. Το ραδιονουκλίδιο που ταυτοποιήθηκε ήταν Ra-226.

13-09-2017 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν 4 τμήματα σωληνώσεων και 14 κινητήρες αεροσκαφών. Οι μετρήσεις ρυθμού ισοδύναμης δόσης στο εξωτερικό των σωληνώσεων έφθαναν μέχρι 20 μSv/h (Ra-226) και στους κινητήρες μέχρι 8 μSv/h (Τh-232). 
13-07-2017 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν μεταλλικά αντικείμενα με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας.
12-10-2016 Σε μονάδα ανακύκλωσης εντοπίστηκε αντικείμενο με πηγή Cs-137, ενεργότητας 2 MBq.
10-03-2016 Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν δύο αντικείμενα, ένα βιομηχανικό εξάρτημα με μέγιστο ρυθμό ισοδύναμης δόσης 4 μSv/h (Ra-226) και ένα πέτρωμα (U-238) με εκτιμώμενη συγκέντρωση 500 Bq/g.
04-03-2015 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε αντικείμενο με πηγή Cs-137 και πηγή Co-60.
14-04-2014 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε ιστορικό αντικείμενο με πηγή Ra-226 για την ραδίωση του νερού.
10-03-2014 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε ιστορικό αντικείμενο με πηγή Ra-226 για την ραδίωση του νερού.
07-10-2013 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε μια βιομηχανική πηγή  Cs-137 εκτιμώμενης ενεργότητας 18-37 MBq.
23-09-2013 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα κινητήρα αεροσκάφους κατασκευασμένο από κράμα μετάλλων με Th-232. Ο μέγιστος ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 14 μSv/h.
17-09-2013 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε μια βιομηχανική πηγή  Cs-137εκτιμώμενης ενεργότητας 7.4 MBq.
29-07-2013 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκαν τρία τμήματα σωληνώσεων με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας.
17-06-2013 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκαν φθορίζουσες οθόνες, οι οποίες περιείχαν Ra-226.  
26-04-2013 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε φθορίζουσα οθόνη, η οποία περιείχε Ra-226.  Ο ισοδύναμος ρυθμός δόσης κυμαινόταν στα 5 μSv/h.
05-10-2012 Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε φθορίζουσα οθόνη, η οποία περιείχε Ra-226.  Ο ισοδύναμος ρυθμός δόσης κυμαινόταν στα 16 μSv/h.
25-09-2012 Εντός φορτίων ηλεκτρικού εξοπλισμού προς ανακύκλωση εντοπίστηκαν 85 ηλεκτρικοί διακόπτες που περιείχαν Ra-226 και H-3. Ο ισοδύναμος ρυθμός δόσης ανά αντικείμενο κυμαινόταν στα 6 μSv/h.
21-09-2012  Σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων, εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε πηγή Co-60 (0.1 MBq, αρχικής ενεργότητας 185 MBq).
14-12-2011  Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων πηγή Cs-137 (1 GBq, αρχικής ενεργότητας 3.7 GBq).
05-09-2011 Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων πλήρως εξαντλημένη βιομηχανική πηγή Ir-192 εντός δοχείου μεταφοράς απεμπλουτισμένου ουρανίου (21.5 kg).
05-08-2011  Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων κλειστή πηγή Cs-137 (5 MBq).
14-01-2011  Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων κλειστή πηγή Sr-90 (370ΜΒq) και Cs-137 (185 kBq).
22-04-2010  Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων μια βιομηχανική πηγή Co-60 ενεργότητας 740MBq.
21-01-2009 Εντοπίστηκαν σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων μια συσκευή μέτρησης πυκνότητας υγρασίας χώματος, η οποία περιείχε κλειστή πηγή Cs-137, Am-241/Be και ένα τμήμα σωλήνωσης ρυπασμένο με Ra-226.
23-06-2009 Εντοπίστηκαν σε χαλυβουργία εντός εισαγομένου φορτίου παλαιών μετάλλων τρία σύρματα τα οποία έφεραν στο άκρο τους ραδιενεργό πηγή Ra-226 με ρυθμό ισοδύναμης δόσης σε επαφή που κυμαινόταν από 30 έως 120μSv/h, τρία καντράν με Ra-226 των οποίων ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης σε επαφή κυμαινόταν από 3 έως 7μSv/h και ένα ανοξείδωτο μέταλλο ρυπασμένο με Ra-226 (NORM) με ρυθμό ισοδύναμης δόσης σε επαφή που κυμαινόταν από 3 έως 5μSv/h. Τα εν λόγω υλικά συσκευάστηκαν και επεστράφησαν στον προμηθευτή με το πλοίο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς μεταφορών.
23-05-2008 Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός εισαγομένου φορτίου παλαιών μετάλλων Eu-152 (> 1 GBq). Η πηγή επεστράφη στον αποστολέα του φορτίου.
04-09-2008 Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων όργανο μέτρησης στάθμης, το οποίο περιείχε πηγή Ra-226 άγνωστης ενεργότητας.
09-12-2005 Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός εισαγομένου φορτίου παλαιών μετάλλων με πλοίο κλειστή βιομηχανική πηγή Cs-137 ενεργότητας 18.5 TBq εντός σφαιρικού δοχείου, κλειστή βιομηχανική πηγή Cs-137 άγνωστης ενεργότητας εντός σφαιρικού δοχείου, πηγή Ra-226 εντός στρατιωτικού οργάνου, πηγή Ra-226 υπό μορφήν μεταλλικών πλακιδίων, πιθανώς προερχόμενα από αλεξικέραυνα, και επτά ρυπασμένα αντικείμενα με υψηλά επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας.
08-04-2005 Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων βιομηχανική κλειστή πηγή Cs-137 ενεργότητας 3.7 GBq, και κατεστραμμένη βελόνα Ra-226 ενεργότητας 370MBq.
19-04-2004 Εντοπίστηκε εντός φορτίου χώματος από διάνοιξη σήραγγος πηγή Cs-137 ενεργότητας μικρότερης των 5kBq.
02-01-2002 Σε μάντρα παλαιών μετάλλων και εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε πηγή Cs-137 ενεργότητας 700MBq και επεστράφη στον εξουσιοδοτημένο κάτοχό της.

 

β. Ενεργοποίηση ανιχνευτικών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε τελωνεία

Στα τελωνεία της χώρας, καθώς και στον Διεθνή Αερολιμένα "Ελευθέριος Βενιζέλος", λειτουργούν σταθερά συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών. Ενδεικτικά, για την περίοδο 2004-2017, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα οι συναγερμοί ανίχνευσης ακτινοβολίας που καταγράφηκαν από τα εγκατεστημένα συστήματα σε τελωνειακούς σταθμούς και στον διεθνή αερολιμένα:

 

ΗμερομηνίαΜέσοΥλικόΙσότοπο
30 Νοεμβρίου 2017 Γράμμα Πυξίδα Ra-226
11 Νοεμβρίου 2017 Επιβάτης Ραδιοφάρμακο I-131
2 Φεβρουαρίου 2017 Γράμμα Πυξίδα Ra-226
30 Νοεμβρίου 2016 Επιβάτης Πυξίδα Ra-226
21 Ιανουαρίου 2016 Ταχυδρομικό δέμα Πυξίδες Ra-226
17 Δεκεμβρίου 2015 Ταχυδρομικό δέμα Πυξίδα Ra-226
2 Οκτωβρίου 2015 Επιβάτης Πυξίδα Ra-226
6 Σεπτεμβρίου 2015 Φορτηγό Χαρτόμαζα I-131
11 Ιουνίου 2015 3 Φορτηγά Απόβλητα Φυσικό ραδιενεργό
3 Ιουνίου 2013 Φορτηγό Σκουριά Ra-226
7 Νοεμβρίου 2012 ΙΧ Βιομηχανική πηγή Am/Be & Cs
7 Σεπτεμβρίου 2012 Φορτηγό Ξυλοκάρβουνο Φυσικό ραδιενεργό
Ιούλιος 2012  Φορτηγό  Ξυλοκάρβουνο  Φυσικό ραδιενεργό
6 Ιουλίου 2010 Φορτηγό Μπετόβεργες σε ρολό Co-60
22 Μαϊου 2008 Φορτηγό Scrap metal Eu-152
8 Νοεμβρίου 2007 Φορτηγό Εργαλεία Φυσικό ραδιενεργό
2005 Ιδιώτης Ραδιοφάρμακο  
26 Ιουνίου 2005 Επιβάτης Πυξίδα Ra-226
31 Οκτωβρίου 2004 Φορτηγό Καρβουνόσκονη Φυσικό ραδιενεργό   

 

Our website is protected by DMC Firewall!