Διεθνές πλαίσιο και συνεργασία

Διεθνές πλαίσιο και συνεργασία για την πυρηνική ασφάλεια

Η Ελλάδα είναι μη πυρηνική χώρα, με καθαρή θέση κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. 

Η επιλογή της ενεργειακής στρατηγικής και ειδικότερα η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εθνική απόφαση. Όμως, οι επιπτώσεις των πυρηνικών ατυχημάτων δε γνωρίζουν σύνορα.

Για το λόγο αυτό η ΕΕΑΕ αξιοποιεί όλατα τα διαθέσιμα εργαλεία για να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο.

Η ΕΕΑΕ, ως αρμόδιος εθνικός φορέας για την πυρηνική ασφάλεια, εκπροσωπεί τη χώρα στα σχετικά Ευρωπαϊκά και διεθνή fora και ανταποκρίνεται σε όλες τις συμβατικές εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή μας σε αυτά. Υπό το πρόσμα αυτό, η ΕΕΑΕ συμμετέχει στην Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety RegulatorsGroup -ENSREG) και στις συνεδριάσεις που αφορούν τη Διεθνή Σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety).

 

Σε διεθνές επίπεδο

Σε διεθνές επίπεδο η πυρηνική ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Το σημαντικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety). 

Περισσότερα...

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πλαίσιο χρήσης της πυρηνικής ενέργειας είναι η Συνθήκη ΕΥΡΑΤΟΜ.  Η πρώτη κοινοτική Οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια εκδόθηκε το 2009 και τροποποιήθηκε το 2014.

Περισσότερα...
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd