Νομοθετικό πλαίσιο

Το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον ρυθμιστικό έλεγχο της πυρηνικής ασφάλειας στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κείμενα που διαμορφώθηκαν βάσει απαιτήσεων και προτύπων ασφαλείας διεθνών οργανισμών:

Οι σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας περιγράφονται στην έκδοση: Safety of Research Reactors, Safety Requirements, NS-R-4, IAEA, 2005

Our website is protected by DMC Firewall!