Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α

H ΕΕΑΕ δημοσιοποιεί σε αυτή τη σελίδα τα ονόματα των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α (ιατρική έκθεση συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης με χρήση ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού).

Σημειώνεται ότι αναρτώνται μόνο τα ονόματα όσων έχουν παράσχει σχετική συγκατάθεση σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΑΕ. 

Δείτε τον κατάλογο των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α (ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2024).