Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β

H ΕΕΑΕ δημοσιοποιεί σε αυτή τη σελίδα τα ονόματα των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β (εκτός της ιατρικής έκθεσης, ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλλους σκοπούς).

Σημειώνεται ότι αναρτώνται μόνο τα ονόματα όσων έχουν παράσχει σχετική συγκατάθεση σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΑΕ. 

Δείτε τον κατάλογο των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β (ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2024).