Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Φυσικής

H ΕΕΑΕ δημοσιοποιεί σε αυτή τη σελίδα τα ονόματα των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Φυσικής. 

Σημειώνεται ότι αναρτώνται μόνο τα ονόματα όσων έχουν παράσχει σχετική συγκατάθεση σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΑΕ.