Διαδικασία βαθμονόμησης

Η διαδικασία για την αίτηση υπηρεσιών βαθμονόμησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

  1. Επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου ή e-mail) με το Εργαστήριο Βαθμονόμησης για τον προγραμματισμό των αιτούμενων εργασιών.
  2. Αποστολή/παράδοση οργάνων στο εργαστήριο. Μαζί με τα όργανα υποβάλλεται συμπληρωμένη η σχετική αίτηση.
  3. Μετά το πέρας της διαδικασίας διακρίβωσης/βαθμονόμησης το όργανο είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς είτε παραδίδεται στον πελάτη (κατόπιν συνεννόησης). Καταβολή ποσού χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
  4. Ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή στον πελάτη των πιστοποιητικών διακρίβωσης/βαθμονόμησης.
Συνημμένα Αρχεία
Αίτηση βαθμονόμησης οργάνου [55.04Kb]