Δοσιμετρικά μεγέθη

Τα δοσιμετρικά μεγέθη που έχουν αναπτυχθεί είναι:

 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό (Gy) και ρυθμός Απορροφούμενης Δόσης στο νερό (Gy s-1) από γ ακτινοβολία
 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό (Gy) και ρυθμός Απορροφούμενης Δόσης στο νερό (Gy s-1) από ηλεκτρόνια
 • Air Kerma (Gy) και ρυθμός Air Kerma (Gy s-1) από γ και Χ ακτινοβολία
 • Έκθεση (Cb kg-1 και R) και ρυθμός Έκθεσης (Cb kg-1 s-1 και R s-1) από Χ ακτινοβολία
 • Γινόμενο Δόσης Επιφάνειας (Gy mm2) από Χ ακτινοβολία
 • Γινόμενο Δόσης Μήκους (Gy mm) από Χ ακτινοβολία
 • Περιβαλλοντικό Ισοδύναμο Δόσης σε βάθος 10 mm, Η*(10) (Sv) και Ρυθμός Περιβαλλοντικού Ισοδύναμου Δόσης (Sv hr-1) από γ και Χ ακτινοβολία
 • Ατομικό Ισοδύναμο Δόσης σε βάθος 10 mm και 0,07 mm, Hp(10) (Sv) και Hp(0,07) (Sv)
 • Παράμετροι λειτουργίας ακτινολογικών συστημάτων: Υψηλή τάση (kV), φορτίο (mAs), ρεύμα (mA) και χρόνος έκθεσης – ενεργοποίησης (ms) λυχνίας ακτίνων Χ.

Για την ανάπτυξη και διατήρηση των δοσιμετρικών μεγεθών χρησιμοποιούνται όργανα αναφοράς (reference instruments – transfer instruments) μέγιστης ακρίβειας και ποιότητας, τα οποία βαθμονομούνται περιοδικά στα πρότυπα εργαστήρια (primary laboratories):

 • BIPM (Bureau International des Poids et Mesures, Γαλλία),
 • PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία),
 • IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία), και
 • NPL (National Physics Laboratory, Αγγλία).

Τα όργανα αυτά «μεταφέρουν» την ακρίβεια του δοσιμετρικού μεγέθους από το πρότυπο εργαστήριο στο Εργαστήριο Βαθμονόμησης της ΕΕΑΕ, το οποίο με τη σειρά του, τη «μεταφέρει» στο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η «αλυσίδα ιχνηλασιμότητας» του δοσιμετρικού μεγέθους.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!