Διακριβώσεις σε ακτινοθεραπευτικές εφαρμογές (σε θαλάμους ιονισμού και ηλεκτρόμετρα, συντελεστές Nk και ND,w)

Οι διακριβώσεις αφορούν δοσίμετρα και ηλεκτρόμετρα ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών. Οι διακριβώσεις γίνονται:

 • με βάση το Air Kerma (Kair) στον αέρα για γ και Χ ακτινοβολίες, οπότε παρέχεται ο συντελεστής Nk ή/και
 • με βάση την απορροφούμενη δόση στο νερό - Absorbed Dose to water (Dw)) από γ ακτινοβολία και ηλεκτρόνια οπότε παρέχεται ο συντελεστής ND,w.

Δοσιμετρικά μεγέθη:

 • Air Kerma (Gy) από γ και Χ ακτινοβολία.
  • Ρυθμός Air Kerma σε πηγή 60Co: 3,9 mGys-1(*) σε απόσταση SCD=1m
  • Ρυθμός Air Kerma από Ακτίνες Χ: 0,1 - 10 mGys-1 σε απόσταση SCD=1m για διάφορες ποιότητες (kV - HVL) δέσμης.
  • Ανηγμένη αβεβαιότητα (**) u = 1,2% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)
 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό από γ ακτινοβολία (Gy)
  • Ρυθμός Απορροφούμενης Δόσης στο νερό σε πηγή 60Co: 3,9 mGys-1(*) σε απόσταση SCD=1m
  • Εύρος Απορροφούμενης Δόσης στο νερό: 2 10-2 έως 0,5 102(*) Gy
  • Ανηγμένη αβεβαιότητα (**) u = 1,4% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)
 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό από δέσμη ηλεκτρονίων (Gy)
  • Οι μετρήσεις γίνονται στις δέσμες ηλεκτρονίων των γραμμικών επιταχυντών που είναι εγκατεστημένοι στα νοσοκομεία των χρηστών
  • Ρυθμός και Εύρος Απορροφούμενης Δόσης στο νερό: ανάλογα με το γραμμικό επιταχυντή
  • Ανηγμένη αβεβαιότητα (**) u = 2,0% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

(*) τον Ιούλιο 2018
(**) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

 Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Μονάδα ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών 60Co PICKER (110 TBq - Απρ 2012)
 • Μονάδα παραγωγής Ακτίνων X PANTAK (υψηλή τάση έως 225 kVp, άνοδος W, υψίσυχνο)
 • Οι γραμμικοί επιταχυντές των χρηστών (για Dw, δέσμες ηλεκτρονίων)

 Ενέργεια - Ποιότητα Δεσμών

 • Ενέργεια 60Co (S-Co)
 • Ακτίνες-X μέσης ενέργειας με εύρος: 0,1 - 2,0 mm Cu HVL (100 - 220 kV)
 • Ακτίνες-X χαμηλής ενέργειας με εύρος: 0,2 - 1,0 mm Al HVL (32 - 50 kV)
 • Δέσμες ηλεκτρονίων γραμμικών επιταχυντών των νοσοκομείων - κλινικών: 4 - 20 MeV

 Ιχνηλασιμότητα

 • στο Bureau International des Poids et Mesures (BIPM, Γαλλία) για ενέργειες S-Co και δεσμών ηλεκτρονίων 4 - 20 MeV
 • στο Physikalisch-Technische Bundesanstalt, (PΤΒ, Γερμανία) για ενέργειες Ακτίνων-X μέσης και χαμηλής ενέργειας.