Διακρίβωση και βαθμονόμηση στην ατομική δοσιμέτρηση

Η διακρίβωση και βαθμονόμηση ατομικών δοσιμέτρων (τύπου TLD, films, ηλεκτρονικών δοσιμέτρων άμεσης ανάγνωσης, στυλοδοσιμέτρων κ.α.) πραγματοποιείται με ακτινοβόλησή τους σε επίπεδα δόσεων προδιαγεγραμμένα από τον χρήστη.

Δοσιμετρικά μεγέθη

  • Ατομικό Ισοδύναμο Δόσης σε βάθος 10 mm, Ηp (10) (Sv)
  • Ατομικό Ισοδύναμο Δόσης σε βάθος 0,07 mm, Ηp (0,07) (Sv)
  • Ανηγμένη Αβεβαιότητα (*) u=5,2 % σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

(*) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

Πηγές Ακτινοβόλησης

  • Πηγή 137Cs, STS - OB6 (740 GBq – Φεβ. 1999)
  • Πανοραμικός Ακτινοβολητής STS - OB34 με 3 πηγές 60Co (3,7, 25.9 & 37MBq) & 4 πηγές 137Cs (7,4, 74, 740, 7400 MBq – Φεβ. 1999).

Ενέργεια – Ποιότητα Δεσμών

  • Ενέργεια 137Cs (S-Cs)
  • Ενέργεια 60Co (S-Co)

Ιχνηλασιμότητα

Στο PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία) μέσω IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία)