Όρια δόσεων

Εργαζόμενοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να απασχολούνται σε θέση εργασίας στην οποία θα καθίστανται εκτιθέμενοι σε ακτινοβολίες.

Ενεργός Δόση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας το όριο της ενεργού δόσης για επαγγελματική έκθεση είναι 20 mSv ανά έτος. Σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε συγκεκριμένες καταστάσεις έκθεσης οι οποίες έχουν γίνει προηγουμένως αποδεκτές από την ΕΕΑΕ, είναι δυνατό να επιτραπεί ενεργός δόση υψηλότερη, έως 50 mSv, για ένα μεμονωμένο έτος, με την προϋπόθεση ότι η μέση ετήσια δόση κατά τη διάρκεια πέντε συνεχόμενων ετών, συμπεριλαμβανομένων των ετών για τα οποία το όριο έχει ξεπεραστεί, δεν υπερβαίνει τα 20 mSv.

Ισοδύναμη Δόση για το φακό του ματιού

Χωρίς να παραβιάζεται το όριο της ενεργού δόσης, το όριο της ισοδύναμης δόσης για τον φακό του οφθαλμού είναι 20 mSv ανά έτος ή 100 mSv κατά τη διάρκεια πέντε συνεχόμενων ετών, με την επιφύλαξη της μέγιστης δόσης των 50 mSv σε ένα μεμονωμένο έτος.

Ισοδύναμη Δόση για δέρμα

Το όριο της ισοδύναμης δόσης για το δέρμα καθορίζεται σε 500 mSv κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το όριο αυτό ισχύει για την κατά μέσο όρο δόση στην επιφάνεια 1cm2 του δέρματος, ανεξαρτήτως της έκτασης της επιφάνειας του δέρματος που εκτίθεται. Το όριο ισοδύναμης δόσης για τα άκρα καθορίζεται σε 500 mSv κατά τη διάρκεια του έτους.

Μαθητευόμενοι και σπουδαστές

Για τους μαθητευόμενους και τους σπουδαστές ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι προορίζονται για ένα επάγγελμα που συνεπάγεται έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή οι οποίοι λόγω των σπουδών τους είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πηγές, τα όρια των δόσεων είναι ίδια με τα όρια δόσεων για τους εκτιθέμενους εργαζόμενους.

Για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές ηλικίας 16 έως 18 ετών οι οποίοι προορίζονται για ένα επάγγελμα που συνεπάγεται έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή οι οποίοι λόγω των σπουδών τους είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πηγές, το όριο της ενεργού δόσης είναι 6 mSv κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το όριο της ισοδύναμης δόσης για τον φακό των οφθαλμών καθορίζεται σε 15 mSv ανά έτος. Το όριο της ισοδύναμης δόσης για το δέρμα καθορίζεται σε 150 mSv ανά έτος. Το όριο αυτό ισχύει για την κατά μέσο όρο δόση στην επιφάνεια 1 cm2 του δέρματος, ανεξαρτήτως της επιφάνειας που εκτίθεται. Tο όριο ισοδύναμης δόσης για τα άκρα καθορίζεται σε 150 mSv ανά έτος.

Για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές κάτω των 16 ετών, τα όρια δόσης είναι τα ίδια με τα όρια δόσης για μεμονωμένα άτομα του κοινού.

Ιπτάμενο προσωπικό

Ο οργανισμός* που λειτουργεί αεροσκάφος στο οποίο η ενεργός δόση στο ιπτάμενο πλήρωμα από κοσμική ακτινοβολία ενδέχεται να υπερβαίνει το 1 mSv το χρόνο:

- εκτιμά τα επίπεδα έκθεσης του εν λόγω προσωπικού και τα κοινοποιεί στην ΕΕΑΕ για την καταχώρισή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων,

- λαμβάνει υπόψη την εκτιμώμενη έκθεση, κατά τον προγραμματισμό των δρομολογίων, ώστε να μειώνεται η έκθεση του προσωπικού που εκτίθεται περισσότερο και, αν είναι δυνατόν, αυτή να μην υπερβαίνει μια ενεργό δόση 6 mSv ανά έτος,

- ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους για τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία η εργασία τους,

- για τις εγκύους που περιλαμβάνονται στο ιπτάμενο προσωπικό ο οργανισμός φροντίζει το κυοφορούμενο παιδί να απολαύει προστασίας ανάλογης με αυτήν που παρέχεται σε μέλη του κοινού. Μόλις η έγκυος εργαζόμενη ενημερώσει τον οργανισμό σχετικά με την εγκυμοσύνη, ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες απασχόλησης για την έγκυο είναι τέτοιες ώστε η ισοδύναμη δόση στο κυοφορούμενο παιδί να είναι στα κατώτερα λογικώς εφικτά επίπεδα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 mSv κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της υπόλοιπης εγκυμοσύνης

* Ο οργανισμός εξοπλίζεται με κατάλληλο, αναγνωρισμένο από την EEAE, υπολογιστικό πρόγραμμα (λογισμικό) για τη δοσιμετρική παρακολούθηση του ιπτάμενου προσωπικού. Η διαδικασία αναγνώρισης του λογισμικού γίνεται με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία πριν την έναρξη καταχώρισης των δόσεων του ιπτάμενου προσωπικού στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων που τηρείται στην ΕΕΑΕ. Ο οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος υπολογισμού της δόσης.

Εγκυμοσύνη και όρια δόσης

Σημειώνεται ότι μόλις δηλώνεται εγκυμοσύνη από την έγκυο εργαζόμενη, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε η έκθεση της γυναίκας στο επαγγελματικό περιβάλλον να είναι τόση ώστε η προς το έμβρυο ισοδύναμη δόση, που αθροίζεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δήλωσης της εγκυμοσύνης και του τοκετού, να είναι τόσο χαμηλή όσο είναι λογικά εφικτό και να μην υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση το 1mSv.

Διερεύνηση αυξημένων δόσεων

Το Τμήμα Δοσιμετρίας αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ατομικών δοσιμέτρων αποστέλλει επιστολές διερεύνησης σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι μπορεί η ενεργός δόση να ξεπερνά τα 6 mSv. Υπερβάσεις του ορίου των 20 mSv για εκτιθέμενους εργαζόμενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες διερευνώνται σε συνεργασία με τον οργανισμό.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι δόσεις αυτές ακυρώνονται με την πιο συνηθισμένη αιτία ακύρωσης την ακτινοβόληση του δοσιμέτρου και όχι του εργαζομένου. Οι ακυρώσεις των δόσεων πραγματοποιούνται μετά από αναλυτική διερεύνηση και αιτιολόγηση, αίτηση του επόπτη ακτινοπροστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Πραγματικές υπερεκθέσεις, μετά την πλήρη διερεύνησή τους, δημοσιεύονται ανώνυμα στην ενότητα "Άλλα περιστατικά-ειδικοί έλεγχοι".

 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd