Περιγραφή εξοπλισμού

Το σετ των οργάνων αποτελείται από τρία βασικά μέρη: τον χρησιμοποιούμενο ανιχνευτή – αισθητήρα, τους αγωγούς μεταφοράς δεδομένων και τα μετρητικά όργανα (EMR – 300, SRM 3000 και SRM 3006).

Τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεων ακολουθούν και πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).

Οι προδιαγραφές των οργάνων μέτρησης είναι οι εξής:

 • Η Βασική Μονάδα Μετρήσεων είναι η EMR – 300, της εταιρείας Wandel-Goltermann (πλέον NARDA – STS). Πρόκειται για φορητή ψηφιακή μονάδα πεδιομέτρου για ισοτροπικές μετρήσεις, υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού των τιμών ακόμα και υπό παρουσία πεδίου. Tα μετρούμενα μεγέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m, η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) σε Α/m και η πυκνότητα ισχύος ισοδύναμου επιπέδου κύματος (Seq) σε mW/cm2 ή W/m2 ή ως ποσοστό των ορίων έκθεσης. Ο ρυθμός δειγματοληψίας, όταν χρησιμοποιείται φορητός υπολογιστής, ρυθμίζεται από το χρήστη. Το εργαστήριο διαθέτει δύο τέτοιες μονάδες και είναι οι εξής:

-- Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου EMR – 300 της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό Z-0079 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 02-12-2015 (Certificate No.: 51203555Ε & 51203556Ε & 51203557Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).

-- Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου EMR – 300 της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό O-0044 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 20-10-2015 (Certificate No.: 51003508E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, SV Italy).

Ανάλογα με τη στρατηγική και την μέθοδο δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ανιχνευτές:

 • Ανιχνευτής Μαγνητικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων H - Field probe (27 MHz- 1 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης ΕMR-300 με Serial No. Z-0079), Type 10.2 στο εύρος τιμών 0.025 - 16 Α/m με σειριακό αριθμό ΑΒ-0003 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 02-12-2015 (Certificate No.: 51203556Η του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l, Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ανιχνευτής Μαγνητικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων H - Field probe (27 MHz- 1 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης ΕMR-300 με Serial No. O-0044), Type 10.2 στο εύρος τιμών 0.025 - 16 Α/m με σειριακό αριθμό Y-0001 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 19-10-2015 (Certificate No.: 51003509H του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ανιχνευτής Μαγνητικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων H - Field probe (300 kHz- 30 MHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Type 12.1 στο εύρος τιμών 0.022 - 17 Α/m με σειριακό αριθμό D-0001 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 15-10-2015 (Certificate No.: 51003510H του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ανιχνευτής Μαγνητικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων H - Field probe (3 kHz- 3 MHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Type 13.0 στο εύρος τιμών 0.3 - 250 Α/m με σειριακό αριθμό D-0018 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 02-12-2015 (Certificate No.: 51203555Η του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ανιχνευτής Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field probe (100 kHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Type 8.2 στο εύρος τιμών 0.6 - 800 V/m με σειριακό αριθμό M-0019 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 20-10-2015 (Certificate No.: 51003508E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ανιχνευτής Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field probe with thermocouple detectors – ιδανικό για μετρήσεις στο περιβάλλον διατάξεων ραντάρ –(300 ΜHz – 50 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Type 33.0 στο εύρος τιμών 8 - 614 V/m με σειριακό αριθμό C-0015 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 26-05-2011 (Certificate No.: 22449080-C0015-110526 του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Pfullingen Germany).
 • Ανιχνευτής Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field probe (100 kHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Type 18.0 στο εύρος τιμών 0.3 - 400 V/m με σειριακό αριθμό C-0018 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 02-12-2015 (Certificate No.: 51203557Ε του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ανιχνευτής Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field probe (300 kHz – 40 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης EMR-300 με Serial No. O-0044), Type 26.1 frequency weighted, στο εύρος τιμών 0.3 – 10000 % των ορίων για την επαγγελματική έκθεση της ICNIRP του 1998 – (χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις ύπαρξης ΗΜ ακτινοβολίας διαφορετικών συχνοτήτων, και η καμπύλη της συχνοτικής του απόκρισης ακολουθεί την μεταβολή των ορίων στο εύρος συχνοτήτων 300 kHz – 40 GHz), με σειριακό αριθμό B-0056 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 01-06-2011 (Certificate No.: 22449060-B0056-110601 του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Pfullingen Germany).
 • Ανιχνευτής Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field probe (300 kHz – 40 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης EMR-300 με Serial No. Z-0079), Type 26.1 frequency weighted, στο εύρος τιμών 0.3 – 10000 % των ορίων για την επαγγελματική έκθεση της ICNIRP του 1998 – (χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις ύπαρξης ΗΜ ακτινοβολίας διαφορετικών συχνοτήτων, και η καμπύλη της συχνοτικής του απόκρισης ακολουθεί την μεταβολή των ορίων στο εύρος συχνοτήτων 300 kHz – 40 GHz), με σειριακό αριθμό C-0009 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 27-07-2011 (Certificate No.: 22449060-C0009-110727 του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Pfullingen Germany).
 • Ανιχνευτής Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field probe (10 ΜHz – 40 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης EMR-300 με Serial No. Z-0079), Type 19.1, στο εύρος τιμών 9 - 4000 V/m με σειριακό αριθμό A-0058 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 24-07-2013 (Certificate No.: 30702547E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).

Συστήματα SRM 3000 & SRM 3006
Για τις συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, χρησιμοποιούνται τα όργανα SRM – 3000 και SRM – 3006 της εταιρείας Narda, με χρήση κατάλληλων ισοτροπικών ανιχνευτών. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την πλήρη ανάλυση του συχνοτικού περιεχομένου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων από 100kHz έως 3GHz για το SRM-3000 και από 9kHz έως 6GHz, για το SRM 3006. Συγκεκριμένα, συσχετίζουν αυτόματα τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τις περιοχές συχνοτήτων που αναφέρονται στους πίνακες 3.1 και 3.2.

Οι προδιαγραφές των οργάνων μέτρησης είναι οι εξής:
Η Βασική Μονάδα Μετρήσεων είναι το SRM 3000 της εταιρείας NARDA – STS. Πρόκειται για φορητή ψηφιακή μονάδα πεδιομέτρου για ισοτροπικές μετρήσεις, υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων στην περιοχή συχνοτήτων 100kHz – 3GHz. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ευρυζωνικές μετρήσεις (με ολοκλήρωση σε όλη την μπάντα συχνοτήτων) όσο και για φασματικές αναλύσεις. Tα μετρούμενα μεγέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m, η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) σε Α/m και η πυκνότητα ισχύος ισοδύναμου επιπέδου κύματος (Seq) σε mW/cm2 ή W/m2 ή ως ποσοστό των ορίων έκθεσης.
Η Βασική Μονάδα Μετρήσεων είναι το SRM 3006 της εταιρείας NARDA – STS : Πρόκειται για φορητή ψηφιακή μονάδα πεδιομέτρου για ισοτροπικές μετρήσεις, υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων στην περιοχή συχνοτήτων 9kHz – 6GHz. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ευρυζωνικές μετρήσεις (με ολοκλήρωση σε όλη την μπάντα συχνοτήτων) όσο και για φασματικές αναλύσεις. Tα μετρούμενα μεγέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m, η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) σε Α/m και η πυκνότητα ισχύος ισοδύναμου επιπέδου κύματος (Seq) σε mW/cm2 ή W/m2 ή ως ποσοστό των ορίων έκθεσης.
Το εργαστήριο διαθέτει τρεις μονάδες SRM-3000 και δύο μονάδες SRM-3006 και είναι οι εξής:

 • Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου SRM-3000 (100 kHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό Μ-0145 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 14-07-2016 (Certificate No.: 60703811E & 60703812Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου SRM-3000 (100 kHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό Ε-0040 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 03-12-2015 (Certificate No.: 51203558Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου SRM-3000 (100 kHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό C-0038 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 30-10-2015 (Certificate No.: 51003515E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, (SV) Italy).
 • Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου SRM-3006 (9 kHz – 6 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό D-0004 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 10-12-2015 (Certificate No.: 51203565Ε) και 14-12-2015 (Certificate No.: 51203567E)  του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου SRM-3006 (9 kHz – 6 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό F-0023 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης διακρίβωσης 14-07-2016 (Certificate No.: 60703807E & 60703808Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Όργανο μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου SRM-3006 (9 kHz – 6 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό K-0051 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 13-07-2016 (Certificate No.: 60703809E & 60703810E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).

Τα συστήματα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους ακόλουθους ανιχνευτές / κεραίες και τα ακόλουθα καλώδια προέκτασης :

 • RF Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 1,5 μέτρων (για το όργανο μέτρησης SRM-3000 με Serial No. Μ-0145), Type P/N 3601/01, εύρους 100 kHz-3 GHz, με σειριακό αριθμό P-0073 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 14-07-2016 (Certificate No.: 60703812Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ισοτροπική Κεραία Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης SRM-3000 με Serial No. Μ-0145), Type P/N 3501/01, με σειριακό αριθμό Η-0310 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 14-07-2016 (Certificate No.: 60703811E & 60703812Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 1,5 μέτρων (για το όργανο μέτρησης SRM-3000 με Serial No. Ε-0040), Type P/N 3601/01, εύρους 100 kHz-3 GHz, με σειριακό αριθμό Ε-0009 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 03-12-2015 (Certificate No.: 51203558Ε του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ισοτροπική Κεραία Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης SRM-3000 με Serial No. Ε-0040), Type P/N 3501/03, με σειριακό αριθμό D-0008 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 03-12-2015 (Certificate No.: 51203558Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 1,5 μέτρων (για το όργανο μέτρησης SRM-3000 με Serial No. C-0038), Type P/N 3601/01, εύρους 100 kHz-3 GHz, με σειριακό αριθμό C-0045 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 30-10-2015 (Certificate No.: 51003515E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, SV Italy).
 • Ισοτροπική Κεραία Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης SRM-3000 με Serial No. C-0038), Type P/N 3501/03, με σειριακό αριθμό Η-0278 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 30-10-2015 (Certificate No.: 51003515E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • RF Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 1,5 μέτρων (για το όργανο μέτρησης SRM-3006 με Serial No. D-0004), Type P/N 3602/01, εύρους 9 kHz-6 GHz, με σειριακό αριθμό AA-0143 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 11-12-2015 (Certificate No.: 51203566Ε του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • RF Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 5 μέτρων (για το όργανο μέτρησης SRM-3006 με Serial No. D-0004), Type P/N 3602/02, εύρους 9 kHz-6 GHz, με σειριακό αριθμό AA-0071 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 11-07-2012 (Certificate No.: 360202-AA0071-120711 του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, Pfullingen Germany).
 • Ισοτροπική Κεραία Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (420 ΜHz – 6 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης SRM-3006 με Serial No. D-0004), Type P/N 3502/01, με σειριακό αριθμό B-0093 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 10-12-2015 (Certificate No.: 51203565Ε του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • RF Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 1,5 μέτρων (για το όργανο μέτρησης SRM-3006 με Serial No. F-0023), Type P/N 3602/01, εύρους 9 kHz-6 GHz, με σειριακό αριθμό AA-0457 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 14-07-2016 (Certificate No.: 60703808Ε του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ισοτροπική Κεραία Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions (για το όργανο μέτρησης SRM-3006 με Serial No. F-0023), Type P/N 3501/03, με σειριακό αριθμό K-0432 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 14-07-2016 (Certificate No.: 60703807E & 60703808Ε, του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • RF Καλώδιο επέκτασης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions μήκους 1,5 μέτρων, Type P/N 3602/01, εύρους 9 kHz-6 GHz, με σειριακό αριθμό AB-0500 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 13-07-2016 (Certificate No.: 60703810E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).
 • Ισοτροπική Κεραία Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz – 3 GHz) της εταιρείας Narda Safety Test Solutions Type P/N 3501/03, με σειριακό αριθμό K-1090 και ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης 13-07-2016 (Certificate No.: 60703809E & 60703810E του εργαστηρίου διακρίβωσης της εταιρείας Narda Safety Test Solutions, S.r.l., Cisano sul Neva (SV) Italy).

Με τα όργανα αυτά (SRMs) εκτός της δυνατότητας αναγνώρισης ή/και ταυτοποίηση των πηγών από τις οποίες εκπέμπεται η μετρούμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πραγματοποιώντας συχνοτική καταγραφή του πεδίου (χρήση ως αναλυτής φάσματος), παρέχεται και η δυνατότητα ανάλυσης του συνολικά μετρούμενου πεδίου ανά υπηρεσία ή/και ανά περιοχή συχνοτήτων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ανάλυση του μετρούμενου πεδίου και τη ακριβέστερη εκτίμηση της πηγής με την μεγαλύτερη συνεισφορά στο μετρούμενο πεδίο ανά σημείο μέτρησης. Έτσι, πραγματοποιώντας την ανάλυση συνεισφοράς πεδίου ή την επί της % ανάλυση συνεισφοράς, υπάρχει ποσοτική εικόνα των επιμέρους συνεισφορών από τις διάφορες φασματικές περιοχές και ταυτοποίηση των πηγών. Για την ανάλυση αυτή είναι απαραίτητη η εισαγωγή στα όργανα, πινάκων με προκαθορισμένες φασματικές περιοχές. Στους πίνακες 3.1 και 3.2 δίνονται οι φασματικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μετρούμενων πεδίων ανά υπηρεσία.

Στο όργανο SRM-3000 με σειριακό αριθμό Μ-0145, υπάρχει και η δυνατότητα αποδιαμόρφωσης των πιλοτικών καναλιών (UMTS P-CPICH) των κυψελών, όπου το SRM δύναται να αποκωδικοποιεί το πιλοτικό κανάλι (P-CPICH – Primary Common Pilot Channel) της κάθε κυψέλης UMTS (UMTS cell) που ανιχνεύεται μέσα στο κανάλι UMTS των 5 MHz. Το όργανο παράγει τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπό μορφή πίνακα ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τους αποκρυπτογραφημένους κώδικες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των διαφορετικών κυψελών (cells). Το SRM παρουσιάζει τα αποτελέσματα ως ποσοστό μιας οριακής τιμής ή ως απόλυτες τιμές σε V/m, A/m ή W/m2 και mW/cm2. Μαζί με το αποτέλεσμα της συνολικής έντασης πεδίου που οφείλεται από την αποδιαμόρφωση, το SRM καθορίζει τη συνολική αναλογική ισχύ του καναλιού UMTS που αξιολογείται. Συγχρόνως, το SRM παρουσιάζει τις στιγμιαίες τιμές καθώς και τις μέγιστες τιμές που έχουν εμφανιστεί σε κάθε κυψέλη (cell) από την τελευταία αναστοιχειοθέτηση. Η επιλογή των καναλιών UMTS γίνεται εισάγοντας τη κεντρική συχνότητα του καναλιού ή τον αριθμό του σχετικού καναλιού.

Στο όργανο SRM-3006 με σειριακό αριθμό F-0023 (υπ' αριθμ. 2), υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας Scope (Scope mode). Με την επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση των σημάτων συναρτήσει του χρόνου. Έχει τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των παλμικών σημάτων σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποίηση συνεχούς μέτρησης (από μs έως και 24 ώρες) εμφανίζοντας στην οθόνη του οργάνου τη μεταβολή του πεδίου στο χρόνο και μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να τίθεται σε λειτουργία όταν ξεπεραστεί ένα καθοριζόμενο κατώφλι πεδίου ή μετά από κάποια χρονική στιγμή. Τέλος, θέτοντας το όργανο σε λειτουργία Duty cycle μπορεί να προσδιοριστεί το εύρος και η περίοδος του παλμού.

Φασματική Περιοχή (MHz)Υπηρεσίες

από

έως

 

27

87,5

 

87,5

108

Ραδιοφωνικές εκπομπές στη φασματική περιοχή των FM

110

272

Αεροναυτική και ναυτιλιακή επικοινωνία - Eκπομπές στη φασματική περιοχή VHF

370

430

Ενδοεπικοινωνίες ιδιωτικών δικτύων και δίκτυα σωμάτων ασφαλείας (σύστημα TETRA)

460

875

Ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές (DVB-T) στη φασματική περιοχή UHF, εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 800 MHz (LTE)

876

960

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 900 MHz (GSM,GSM-R & UMTS), ραδιοεντοπισμός

1710

1880

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 1800 MHz (DCS & LTE)

1905

2160

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 2000-2100 MHz (UMTS)

2160

3000

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη συχνοτήτων των 2600 MHz (LTE), εκπομπές κεραιοδιατάξεων Wi-Fi, εκπομπές μικροκυματικών κεραιών ζεύξης, συστήματα ραντάρ, ραδιοεντοπισμός

Ενδιάμεσες περιοχές συχνοτήτων (Ε.Π.Σ)

Οι υπόλοιπες περιοχές συχνοτήτων από 27 MHz έως 3 GHz, οι οποίες δεν περιέχονται στις παραπάνω περιοχές

Πίνακας 3.1: Φασματικές περιοχές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μετρούμενων πεδίων ανά υπηρεσία με χρήση της Ισοτροπικής Κεραίας Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz – 3 GHz)

Φασματική Περιοχή (MHz)Παρατηρήσεις

από

έως

 

420

430

Δίκτυα σωμάτων ασφαλείας (σύστημα TETRA)

460

875

Ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές (DVB-T) στη φασματική περιοχή UHF, εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 800 MHz (LTE)

876

960

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 900 MHz (GSM, GSM-R & UMTS), ραδιοεντοπισμός

1710

1880

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 1800 MHz (DCS & LTE)

1905

2160

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων των 2000-2100 MHz (UMTS)

2400

2497

Εκπομπές κεραιοδιατάξεων Wi-Fi, ραδιοεντοπισμός

3410

3600

Εκπομπές κεραιοδιατάξεων Wi-max (πρωτόκολλο 802.16), ραδιοεντοπισμός

5150

5875

Εκπομπές κεραιοδιατάξεων Wi-Fi, ραδιοεντοπισμός, δορυφορικές επικοινωνίες

5875

6000

Εκπομπές μικροκυματικών κεραιών, συστήματα ραντάρ, δορυφορικές επικοινωνίες

Ενδιάμεσες περιοχές συχνοτήτων (Ε.Π.Σ)

Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη συχνοτήτων των 2600 MHz (LTE) και οι υπόλοιπες περιοχές συχνοτήτων από 420 MHz έως 6 GHz, οι οποίες δεν περιέχονται στις παραπάνω περιοχές

Πίνακας 3.2: Φασματικές περιοχές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μετρούμενων πεδίων ανά υπηρεσία με χρήση της Ισοτροπικής Κεραίας Ηλεκτρικού Πεδίου Υψηλών Συχνοτήτων E- field antenna (420 ΜHz – 6 GHz)

Οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές ηλεκτρικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων λόγω των ιδιοτήτων τους, χρησιμοποιούνται σε χώρους, όπως πάρκα κεραιών, αποτελώντας πολύ χρήσιμο όργανο γιατί δίνουν την εικόνα της συνολικής επιβάρυνσης από όλες τις παριστάμενες κεραίες στην γύρω περιοχή (κινητής τηλεφωνίας, κεραίες ραδιοφώνου, τηλεοπτικές κεραίες κ.τ.λ).

Σχετικά με την αβεβαιότητα μέτρησης των συστημάτων SRM-3000 και SRM-3006 της εταιρείας Narda Safety Test Solutions αναφέρεται ότι ο υπολογισμός της συνολικής αβεβαιότητας μέτρησης (λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους παράγοντες που συνεισφέρουν σε αυτή – ακρίβεια μέτρησης επιπέδου, απόκριση συχνότητας, γραμμικότητα οργάνου, βαθμονόμηση ανιχνευτή, ανισοτροπία και ατελής προσαρμογή του ανιχνευτή με τις βασικές μονάδες των SRM-3000 και SRM-3006, επίδραση εγγύτητας χειριστή, περιβαλλοντικών συνθηκών κ.α.) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd