Μετρήσεις ραδονίου

Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο το οποίο είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο και αδρανές που προέρχεται από τη διάσπαση του ραδίου, θυγατρικό του ουρανίου. Λόγω της παρουσίας του στο έδαφος, στα πετρώματα και στο νερό, καθώς και στα προερχόμενα από αυτά οικοδομικά υλικά, το ραδόνιο βρίσκεται σε όλα τα κτίρια. Η υψηλή συγκέντρωση ραδονίου ενέχει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. 

Η μέτρηση που συνιστά η ΕΕΑΕ παρέχει ακριβή αποτελέσματα για τη συγκέντρωση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, μέσω μιας εύκολης και οικονομικής διαδικασίας. 

Η μείωση της συγκέντρωσης του ραδονίου είναι εφικτή και μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλές τεχνικές.

Δείτε τον χάρτη με τις συγκεντρώσεις ραδονίου στη χώρα.